Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 25 2015

.

Agenda ESB

Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzicht van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda

Promoties

Seminars

Op 12 maart promoveert Henk-Jan Kooij aan de Radboud
Universiteit Nijmegen op zijn proefschrift Space for ­nnovation,
i
innovation in space. Zijn promotoren zijn Frans Boekema
­
­
en ­ rnoud Lagendijk. De plechtigheid vindt plaats in de
A
­Academiezaal Aula van de universiteit en begint om 14.30 uur.

ABS

ERIM

Op 13 maart promoveert Philipp Wunderlich aan de Radboud
­
Universiteit Nijmegen op zijn proefschrift Impact of ­
social
communication on the effectiveness of intra-organizational
­
i
­nnovation implementation processes. Zijn promotor is Jac Vennix
en zijn copromotor is Andreas Größler. De plechtigheid vindt
plaats in de Academiezaal van de Aula van de universiteit en
begint om 12.30 uur.

ACLE

GSBE

Op 16 maart promoveert Anton van Boxtel
aan de Tilburg University op zijn proefschrift
Competition in banking. Zijn ­romotor is
­
p
Joost Driessen en zijn ­ opromotor is Fabio
c
C
­ astiglionesi. De plechtigheid vindt plaats
in het ­ obbenhagengebouw van de univer­
C
siteit en begint om 16.15 uur.

10 mrt Community vulnerability and
f
­acility siting: the case of Marcellus shale
gas drilling, 2004–2012, Dror Etzion
(­McGill University, Canada).

4 mrt Crime is terribly revealing: information
­
technology and police productivity, Gio­
­
vanni ­ astrobuoni (University of Essex,
M
Verenigd ­Koninkrijk).

AIAS

12 mrt The diffusion of strikes: a ­dyadic analysis of economic sectors in the ­Netherlands,
1995–2007, Giedo ­
Jansen (­ niversiteit
U
Twente), Roderick ­ luiter (Vrije Univer­
S
siteit ­ msterdam) en ­ gnes ­ kkerman
A
A
A
(Radboud ­niversiteit ­ijmegen en
U
N
Vrije ­Universiteit ­Amsterdam).

CIFRA

Personalia
Frank Kleibergen is benoemd tot hoog­
leraar ­
Econometrie aan de ­niversiteit
U
van ­ msterdam. Kleibergen is sinds 2003
A
hoogleraar aan Brown University en
­
­verwierf ­verschillende onderzoekssubsidies,
­waaronder een NWO ­Vernieuwingsimpuls.
Aico van Vuuren is benoemd tot hoogleraar aan Göteborgs
­
Universitet in Zweden. Van Vuuren is op dit moment
u
­ niversitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam.
Zijn benoeming gaat in op 1 september.
­

Effectiviteit van onderwijsinterventies
Op 9 maart organiseren het Centraal Planbureau en het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een
workshop over de effectiviteit van ­ nderwijsinterventies.
o
Keynote speaker is Philip Oreopoulos (University of
T
­oronto, Canada). Daarnaast zijn er presentaties van
o
­ nder anderen Dinand Webbink en Robert Dur (beiden
Erasmus Universiteit Rotterdam). De workshop vindt
plaats op het Ministerie van Economische Zaken.

Jaargang 100 (4704) 26 februari 2015

5 mrt Intellectual property protection and
financial markets: patenting vs. ­secrecy,
Vikram Nanda (Rutgers Business
School, Newark and New Brunswick,
Verenigde Staten).

CREED

11 mrt Silence is golden: ­ ommunication
c
cost and the team problem solving,
Z
­ achary Grossman (University of Cali­
fornia, Verenigde Staten).

DNB

10 mrt Global corporate issuance: what
role for US quantitative easing?, Marco
Io Duco (Europese Centrale Bank,
­Duitsland).

2 mrt Social capital and economic
development in Cape Town and New
­
­Amsterdam (c. 1640–1680), ­ aarten van
M
Dijck (­Erasmus Universiteit Rotterdam).
­

5 mrt Competitiveness and stress:
c
­orrelation and causality, Anna ­ reber
D
A
­ lmenberg (Handelshögskolan i Stock­
holm, Zweden).
12 mrt Hidden stochastic games and
l
­imit equilibrium payoffs, Bruno Ziliotto
(­Université de Toulouse, Frankrijk).

Tinbergen

5 mrt Communication in vertical ­markets:
experimental evidence, Hans-Theo
Norman (Heinrich-Heine-Universität
­Düsseldorf, Duitsland).
5 mrt Collusion and the choice of auction:
an experimental study, Jeroen Hinloopen
(Universiteit van Amsterdam).
9 mrt On the biological foundation of risk
preferences, Balazs Szentes (London
School of Economics, Verenigd
­Koninkrijk).
11 mrt Excitation asymmetry and the
dominant region bias in ­
international
­portfolio choice, Zhenzhen Fan
(­Universiteit van Amsterdam).

UNU-MERIT

12 mrt Structural transformation and
economic development: can development
traps be avoided?, Alejandro Lavopa
(UNU-MERIT).

Winteracademie economie en beleid
Op 12 maart organiseren de Rijksacademie voor ­inanciën, Economie en
F
B
­ edrijfsvoering en de academie Celsus een congres over de betaalbaarheid van
de zorg. Tot de sprekers behoren Joost Snels (Wageningen University), Renske
­
Fluks (­Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Joël Gijzen (CZ).

127

Auteur