Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 20 2014

.

Agenda ESB

Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzicht van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda

Promoties

Seminars

Op 26 maart promoveert Liselore Havermans aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift Leadership in
project-based organizations: dealing with complex and paradoxical
demands. Haar promotor is Deanne den Hartog en haar copromotor is Anne Keegan. De plechtigheid vindt plaats in de Aula
van de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam en begint om 13.00
uur.

acle

Op 26 maart promoveert Hans van Kleef aan de Universiteit
van Tilburg op zijn proefschrift Learning to learn for innovation
and sustainable development. Zijn promotoren zijn Nigel Roome
en Niels Noorderhaven en zijn copromotor is Tobias Gössling.
De plechtigheid vindt plaats in de Aula van het Cobbenhagengebouw van de universiteit en begint om 14.15 uur.

aias

Op 28 maart promoveert Ronny Hofmann aan de Universiteit
Maastricht op zijn proefschrift The role of accounting and market-based information signals in the bond market. Zijn promotor is
Frank Moers. De plechtigheid vindt plaats in het Administratiegebouw van de universiteit en begint om 10.00 uur.

24 mrt Crime scars: recessions and career
criminals, Brian Bell (University of Oxford, Verenigd Koninkrijk).
31 mrt Benefits of contractual linkages,
Joel Watson (University of California,
Verenigde Staten).

3 apr What is a social Europe? And do we
want it?, Paul de Beer (AIAS).

cpb

27 mrt Het meten van het too-big-to-fail
financieringsvoordeel met de CDS spreads
van kleine banken, Joris de Wind (CPB).
1 apr De maakindustrie en economische
groei in ontwikkelingslanden, 1950–2005,
Chen Zhou (DNB).
3 apr Marktdynamiek, allocatieve efficiëntie, en economisch beleid, Henk Kox (CPB).

dsf

Personalia
Frank Cörvers is benoemd tot hoogleraar
Demographic transition, human capital and
employment aan de Universiteit Maastricht.
Andries de Grip en
Rolf van der Velden
zijn benoemd tot directeur van het Research
centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

26 mrt The impact of venture capital monitoring, Xavier Giroud (Massachusetts Institute of Technology, Verenigde Staten).

erim

21 mrt Structure, agency and outcomes:
power dynamics following technological
change, Stefano Tasselli (University of
Cambridge, Verenigd Koninkrijk).
24 mrt Diplomacy and international bankers in Andean countries, 1890–1914, Óscar Granados (Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano, Colombia).

gsbe

Parlementaire agenda
Op 26 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Financiën met de minister over de beleidsprioriteiten.
Op 26 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de minister over
de koopkrachtontwikkeling.
Op 27 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Financiën met de minister over het Internationaal Monetair Fonds.

Jaargang 99 (4681) 21 maart 2014

26 mrt Does adaptation or selection affect the survival of public organisations?,
Arjen van Witteloostuijn (Universiteit
van Tilburg).

tinbergen

21 mrt Negative campaigning, fundraising
and voter turnout, Ragan Petrie (George
Mason University, Verenigde Staten).
24 mrt Imitation under stress, Christiane
Schwieren (Universität Heidelberg,
Duitsland).
25 mrt Supermarkets and the nutrition transition in Kenya, Ramona Rischke (GeorgAugust-Universität Göttingen, Duitsland).
24 & 25 mrt Roads, railways and decentralisation in Chinese cities, John Vernon
Henderson (London School of Economics, Verenigd Koninkrijk).
27 mrt The spillover effects of monitoring:
a field experiment, Michèle Belot (University of Edinburgh, Verenigd Koninkrijk).
27 mrt Volatility risk premia and exchange rate predictability, Pasqualle Della
Corte (Imperial College London, Verenigd Koninkrijk).
1 apr Prison talk: why is communication
effective in social dilemmas?, Simin He
(Universiteit van Amsterdam).
1 apr Evaluating search periods for welfare applicants: evidence from a social
experiment, Nadine Ketel (Universiteit
van Amsterdam).

Uu

26 mrt Conflict, evolution, hegemony,
and the power of the state, David Levine
(­ ashington University, Verenigde StaW
ten).

UVT

21 mrt How do incumbents respond to
bottom-of-the-pyramid firm entry?, Ajay
Bhaskarabhatla (Erasmus Universiteit
Rotterdam).

Netspar pensioenendag
Op 28 maart organiseert Netspar een dag over pensioenen met als onderwerp de
duurzame inzetbaarheid en uittreding van ouderen op de arbeidsmarkt.

191

Auteur