Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 20 2014

.

Agenda ESB

Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzicht van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda

Promoties
Op 26 februari promoveert Ruben van Loon aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn proefschrift Tourism and the economic valuation
of cultural heritage. Zijn promotor was Piet Rietveld. De plechtigheid
vindt plaats in de Aula van de universiteit en begint om 15.45 uur.
Op 27 februari promoveert Anna Samarina aan de Rijksuniversiteit
Groningen op haar proefschrift Monetary policy strategies: abandonment, adoption, and performance. Haar promotor is Jakob de Haan en
haar copromotor is Jan Jacobs. De plechtigheid vindt plaats in het
Academiegebouw van de universiteit en begint om 14.30 uur.
Op 27 februari promoveert Martin Scholtus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift The impact of high-frequency
trading on financial markets. Zijn promotor is Dick van Dijk. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal van de universiteit en begint
om 15.30 uur.

Seminars
ACLE
3 mrt Cartel and merger interaction:
evidence from the EU since 1985, Jun
Zhou (Universität Bonn, Duitsland).
10 mrt How can behavioural economics
inform the law? An example from unpair pricing, Pinar Akman (University
of East Anglia, Verenigd Koninkrijk).
ASMF
21 feb Optimal consumption and portfolio choice with ambiguity, Qian Lin
(Bielefeld University, Duitsland).

Op 27 februari promoveert Katja Sillen aan de Maastricht Universiteit op haar proefschrift: A place called home: the role of identification in
the post-dissolution phase of a customer relationship with a place brand.
Haar promotoren zijn Gaby Odekerken-Schröder en Martin Wetzels.
De plechtigheid vindt plaats in het Administratiegebouw van de universiteit en begint om 12.00 uur.

GSBE
26 feb Industrial policy for the medium
to long-run, Alan Hughes (University
of Cambridge, Verenigd Koninkrijk).
27 feb Concrete and abstract models of
effectivity in games, Wojtek Jamroga
(University of Luxembourg, Luxemburg).

Op 7 maart promoveert Ivan Lyubimov aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift Essays on political economy and
economic development. Zijn promotor is Giovanni Facchini en zijn
copromotor is Benoît Crutzen. De plechtigheid vindt plaats in de
Senaatszaal van de universiteit en begint om 11.30 uur.

RADBOUD
10 mrt Nonlinearities of the wealth effect on household consumption, Malka
de Castro Campos (Universiteit
Utrecht).

Personalia
Op 7 maart spreekt Mathijs van Dijk zijn oratie
The social value of finance uit ter aanvaarding van
zijn hoogleraarschap aan de Rotterdam School
of Management van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Van Dijk zal de leerstoel Financiële
Markten gaan bekleden. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal van de universiteit en begint om 16.00 uur.

25 feb The citizen-candidate model in
the lab: plurality voting versus proportional representation, Aaron Kamm
(Universiteit van Amsterdam).
3 mrt Human capital accumulation and
the macroeconomy in an ageing society, Ben Heijdra (Rijksuniversiteit
Groningen).
4 mrt The order of buying and selling:
multiple equilibria in the housing market, Florian Sniekers (Universiteit
van Amsterdam).
4 mrt Do health reforms have longterm effects? Results of a follow-up on
a randomized policy experiment in the
Philippines, Natasha Wagner (International Institute for Social Studies).
4 mrt Coworkers, networks, and job
search outcomes, Andrea Weber (Universität Mannheim, Duitsland)
6 mrt Multitasking and the benefits of
objective performance measurement:
evidence from a field experiment, Dirk
Sliwka (Universität zu Köln, Duitsland).
6 mrt Does the fear of exclusion improve team-production?, Randolph Sloof
(Universiteit van Amsterdam).

TINBERGEN
24 feb Governments, banks, and monetary union in the crisis: what is the role
of the central bank?, Martin Hellwig
(Max Planck Institute for Research
on Collective Goods, Duitsland).

Parlementaire agenda
Europees Parlement
Op 21 februari organiseren het Instituut Clingendael en het Europees Parlement een debat over de economische prioriteiten
van het Europees Parlement. In dit debat zullen vijf europarlementariërs de invloed van het Europees Parlement op Europese
samenwerking en gedurende tijden van crisis behandelen, alsmede de democratische controle door het Europees Parlement.

Jaargang 99 (4679) 21 februari 2014

Op 4 maart hebben de Vaste Kamercommissie voor Financiën en de minister een gesprek met de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS REAAL.
Op 6 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken
met de minister over staatssteun.
Op 6 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid met de minister over het arbeidsmarktbeleid.
Op 6 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken
met de minister over de Wet Normering Topinkomens.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

127

Auteur