Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 22 2014

.

Agenda ESB

Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzicht van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda

Promoties
Op 29 januari promoveert Gerard Staats aan de Universiteit
van Tilburg op zijn proefschrift Personal pensions in the EU. Guidelines for an integrated model. Zijn promotoren zijn Peter Essers
en Gerry Dietvorst. De plechtigheid vindt plaats in het Cobbenhagen gebouw en begint om 16.15 uur.
Op 6 februari promoveert Muhammed Omer aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift Selected topics in international monetary economics. Zijn promotoren zijn Jakob de Haan
en Bert Scholtens. De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de universiteit en begint om 12.45 uur.
Op 6 februari promoveert Yanping Zhao aan de Rijksuniversiteit
Groningen op zijn proefschrift Essays on international capital flows,
currency crises and exchange rate regimes. Zijn promotoren zijn Jakob de Haan en Bert Scholtens. De plechtigheid vindt plaats in
het Academiegebouw van de universiteit en begint om 14.30 uur.
Op 6 februari promoveert Diana Ribeiro Guimarães Bonfim
aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift Essays
on banking risk and access to credit. Haar promotor is Kasper Roszbach. De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw
van de universiteit en begint om 16.15 uur.

Oratie
Op 7 februari spreekt Roel in ‘t Veld zijn oratie uit ter aanvaarding van zijn hoogleraarschap Governance and Sustainability
aan de Universiteit van Tilburg. De plechtigheid vindt plaats in
de Aula van de universiteit en begint om 16.15 uur.

CPB

28 jan What clients want: choices between
lawyers’ offerings, Mariëlle Non (Centraal Planbureau) en Jo Seldeslachts
(Universiteit van Amsterdam).
30 jan Macro-economic system modelling, Jan Jacobs (Rijksuniversiteit Groningen).

DNB

4 feb Quantitative monetary policy and
government debt management in Britain
since 1919, Bill Allen (Case Business
School, Verenigd Koninkrijk).

GSBE

27 jan Rationalising context-dependent
preferences: divisive normalisation and
neurobiological constraints on decisionmaking, Ryan Webb (New York University).
28 jan The negative effects of delays in information exchange: looking at workplace
relationships from an effective events perspective, Hannes Guenter (Universiteit
Maastricht).

Deepak Nayyar (Jawaharlal Nehru
University, India).
30 jan Value in motion: labour and logistics in the contemporary political economy, Kirsty Newsome (University of
Strathclyde, Verenigd Koninkrijk).

TINBERGEN

3 feb The causal impact of common native
language on international trade: evidence
from a spatial regression discontinuity design, Peter Egger (ETH Zürich).
10 feb The effect of the saving and banking glut on the US economy, Giorgio
Primicieri (Northwerstern University,
Verenigde Staten).

UNU-MERIT

30 jan Educational diversity and knowledge transfers via inter-firm labour mobility, Marianna Marino (École Polytechnique Fédérale de Lausanne).

ISS

28 jan The West and the rest of the world
economy: the next transformation?,

Publieke denksessie
Op 4 februari van 16:00 uur tot 18:00 vindt deel 1 plaats van drie
publieke denksessies over cultuurverandering in de financiële
sector. Duisenberg school of finance, de Nederlandse Vereniging van Banken en VU Connected nodigen jonge professionals
(tot 35 jaar) uit om deel te nemen aan deze sessie onder leiding
van De Argumentenfabriek.

Parlementaire agenda
Op 30 januari vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Financiën met de minister over het betalingsverkeer.
Op 3 februari vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Financiën over het beleidskader inzake het gebruik van
financiële derivaten door (semi)publieke instellingen.
Op 6 februari vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Financiën met de minister over de kabinetsvisie Nederlandsche bankensector.

Jaargang 99 (4677) 24 januari 2014

Seminars

Wie doet wat in de EU?
Op 30 januari organiseert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen het symposium Wie doet wat in de EU? in het Trippenhuis te Amsterdam. In dit symposium laten afgevaardigden van diverse universiteiten hun licht
schijnen op de vraag hoe de bevoegdheden in de Europese Unie zo optimaal mogelijk verdeeld kunnen worden.

Bezuinigingen in internationaal perspectief
Op 4 februari organiseert de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering een congres met als hoofdthema Bezuinigingen in internationaal
perspectief. Tijdens het congres zal gereflecteerd worden op onderzoek van
de Erasmus Universiteit Rotterdam met betrekking tot maatregelen, besluitvormingspatronen en de gevolgen van de crisis in Europa voor het openbaar
bestuur.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

63

Auteur