Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 20 2013

.

Agenda ESB

Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzicht van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda

Promoties

Seminars

Op 26 november promoveert Yaping Mao aan de Universiteit
van Tilburg op haar proefschrift Essays on leveraged buyouts. Haar
promotor is Luc Renneboog en haar co-promotoren zijn Marco
da Rin en María Penas. De plechtigheid vindt plaats in de Ruth
First zaal van het Cobbenhagen gebouw en begint om 10.15 uur.

CENTER

Op 29 november promoveert Geertjan de Vries aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift Venture capital:
relations with the economy and intellectual property. Zijn promotor
is Enrico Pennings. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal van de universiteit en begint om 13.30 uur.
Op 2 december promoveert Berber Kramer aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift Why don’t they take a card?
Essays on the demand for micro health insurance. Haar promotoren
zijn Jan Willem Gunning en Chris Elbers. De plechtigheid vindt
plaats in de Aula van de universiteit en begint om 13.45 uur.
Op 3 december promoveert Arjan Soede aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift Tevreden met pensioen. Veranderende inkomens en behoeften bij ouderen. Zijn promotoren zijn
Rob Alessie en Flip de Kam. De plechtigheid vindt plaats in het
Academiegebouw van de universiteit en begint om 16.15 uur.
Op 5 december promoveert Joris Kil aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam op zijn proefschrift Acquisition through a behavioral and
real options lens. Zijn promotor is Han Smit. De plechtigheid vindt
plaats in de Senaatszaal van de universiteit en begint om 13.30 uur.

Personalia
Op 29 november spreekt Joan Muysken zijn afscheidsrede
From Reagonomics to Eurocrisis: 30 jaren in Maastricht uit aan de
Universiteit Maastricht. De plechtigheid vindt plaats in het
Academiegebouw van de universiteit en begint om 16.00 uur.
Op 8 januari wordt Stanford hoogleraar en Nobelprijswinnaar
Alvin Roth door de Universiteit van Amsterdam
onderscheiden tot eredoctor. Roth wordt onderscheiden voor zijn pioniersrol in applied market
design, waarbij elementen uit de speltheorie worden gebruikt voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De uitreiking vindt plaats door erepromotor
Arthur Schram.
Matthijs van Veelen is benoemd tot hoogleraar Evolutie en Gedrag aan de Universiteit van Amsterdam. Van Veelen is sinds 2004
verbonden aan CREED en is in 2012 verkozen tot lid van De Jonge
Akademie van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Jaargang 98 (4673) 22 november 2013

26 nov Profit with purpose? A theory
of social enterprise with experimental
evidence, Maitreesh Ghatak (London
School of Economics, Verenigd Koninkrijk).
CPB
26 nov Prijsconcurrentie in tweezijdige
markten met heterogene consumenten en
netwerkeffecten, Tobias Klein (Universiteit van Tilburg).
ERIM
27 nov Designing intelligent agents for
auctions with limited information feedback, Dmitry Zhdanov (University of Connecticut, Verenigde Staten).
5 dec Building coalitions for job crafting:
leader-subordinate autonomy expectation
(in)congruence, Sut I Wong Humborstad (Norwegian School of Management).
ISS
28 nov The political economy of global oil
prices, Blas Regnault (Institute of Social Sciences).
29 nov Inequality does cause internal
conflict, Syed Mansoob Murshed (Institute of Social Sciences).
NETSPAR
29 nov Pensions, retirement and the financial position of the elderly, Jim Been
(Universiteit Leiden), Vesile Kutlu

(Universiteit Utrecht), Mauro Mastrogiacomo (Vrije Universiteit Amsterdam), et al.
TINBERGEN
29 nov Are public sector workers different?
Cross-European evidence, Michael Vlassopoulos (University of Southampton).
2 dec Trade and the spatial distribution of
transport infrastructure, Gabriel Felbermayr (Ludwig Maximilians Universität
München).
3 dec A Hotelling model with price-sensitive demand and asymmetric distance
costs: the case of strategic transport scheduling & On overidentifying restriction tests
and their incremental versions, Harry van
der Weije en Milan Pleus (Universiteit
van Amsterdam).
6 dec Buy, keep or sell: economic growth
and the market for ideas, Ufuk Akcigit
(University of Pennsylvania).
UU
5 dec The Great Moderation and realsector debt, Dirk Bezemer (Rijksuniversiteit Groningen).
WRR
28 nov How much (in)equality can societies sustain?, Richard Wilkinson
(University College London, Verenigd
Koninkrijk), Bas van Bavel (Universiteit
Utrecht) en Karien Stronks (Universiteit van Amsterdam).

Parlementaire agenda
Op 28 november vergadert de Vaste Kamercommissie voor Financiën met de minister over de herschikking van de richtlijn markten voor financiële instrumenten
en de verordening markten voor financiële instrumenten.
Op 28 november vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de minister over arbeidsomstandigheden.
Op 3 december vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de minister over de raad werkgelegenheid en sociaal beleid.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

725

Auteur