Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 29 2013

.

ESB Agenda

Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzicht van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda

Promoties

Seminars

Op 3 september promoveert Mara Wesseling aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift The European fight
against terrorism financing: professional fields and new governing
practices. Haar promotoren zijn Marieke de Goede en Michael
Wintle. De plechtigheid vindt plaats in de Agnietenkapel in Amsterdam en begint om 12.00 uur.

nyenrode

center

cesifo

cpb

Op 12 september promoveert Ruben Cox aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift To own, to finance, and
to insure; residential real estate revealed. Zijn promotor is Dirk
Brounen. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal van de
universiteit en begint om 15.30 uur.

Na de Troonrede 2013
Op 17 september organiseert de Tilburg School of Economics and
Management een symposium over de Troonrede 2013. Op dit symposium zullen onder anderen Sylvester Eijffinger (Universiteit van
Tilburg) en Roderick Munsters (Robeco) aan het woord komen.

Verzekeraars en langetermijngaranties en
-investeringen
Op 6 september organiseert de Universiteit van Amsterdam in
samenwerking met het Amsterdam Centre for Insurance Studies een symposium over verzekeraars en langetermijngaranties en -investeringen. Op dit symposium zullen onder anderen
Thijs van Woerden (De Nederlandsche Bank) en Han van Dissel
(Universiteit van Amsterdam) spreken.

Ontwikkeling Indonesië
Op 12 september organiseert het ISS een internationale conferentie over de ontwikkeling van Indonesië. Tot de sprekers
behoren onder anderen Lilianne Ploumen (minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Bacharudding Jusuf Habibie (voormalig president van Indonesië).

Corrigendum
In nummer 4666 van ESB is in het artikel ‘Redenen voor
het combineren van meerdere banen’ van Dorenbosch et
al. per abuis bij figuur 1 dezelfde figuur als bij figuur 2 geplaatst. De correcte figuur is te raadplegen in het artikel
op de website, www.economie.nl.

Jaargang 98 (4667) 30 augustus 2013

533

2 september 5 jaar na de val van Lehman
Brothers, Paul de Blot (Nyenrode Business University), et.al.

3-5 september Financial imperfection, international trade and capital movement,
Taiji Furusawa (Hitotsubashi University).

tinbergen

3 september The formation of a coreperiphery network in over-the-counter
markets, Daan in ‘t Veld (Universiteit
van Amsterdam).
5 september Relation knowledge transfers, Luis Garicano (London School
of Economics) en On the role of predetermined rules for HRM policies, Silvia
Dominguez Martinez (Universiteit van
Amsterdam).
17 september Does relative position matter for mental health, Christoph Kronenberg (University of York).
17 september Testing Lazear’s ‘Jack-ofall-trades’ theory on teams: evidence from
a field experiment, Laura Rosendahl
(Universiteit van Amsterdam).

10 september Action dependent beliefs:
could game theory be bad for you?, Peter
Hammond (University of Warwick).

10 september Fusies in de Nederlandse
radiomarkt: resultaten van een simulatiestudie, Ryanne van Dalen (Centraal
Planbureau).
17 september De economie van parkeren:
de rol van nationale overheid en gemeenten, Jos van Ommeren (Vrije Universiteit Amsterdam).

erim

10 september Erasmus Finance Seminar,
Bruce Grundy (University of Melbourne).

unu-merit

12 september Lost (in) dimensions: consolidating progress in multidimensional
poverty research, Chris de Neubourg
(UNICEF).

netspar

13 september Langer doorwerken: wat
werkt voor wie?, Maarten van Rooij (De
Nederlandsche Bank), et.al.

Parlementaire agenda
Op 4 september vergadert de Vaste
Kamercommissie voor Financiën met de
minister over de Wet uniformering loonbegrip.
Op 4 september vergadert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap met de minister over de
financiën voor het primair onderwijs.
Op 11 september vergadert de Vaste
Kamercommissie voor Financiën met de
minister over beleggingsverzekeringen.
Op 12 september vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken
met de minister over het instellen van
een commissie maatschappelijk verant

woord bestuur en toezicht in de semipublieke sector.
Op 12 september vergadert de Vaste
Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst met de minister over het rapport
van de Algemene Rekenkamer over bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties.
Op 12 september vergadert de Vaste
Kamercommissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid met de minister over
de kinderopvangtoeslag.
Op 18 september vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken
met de minister over marktwerking en
mededinging.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

533
28-8-2013 12:40:33

Auteur