Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 9 2006

agenda
Promoties
Personalia

Startschot Netspar-UMBS

Op donderdag 1 maart 2007 vindt om
15.45 uur in de Academiezaal van de aula
van de Radboud Universiteit Nijmegen de
redevoering plaats van prof. dr H.G. de
Gier. Erik de Gier heeft brede wetenschappelijke- en beleidservaring op het terrein
van sociaal-economisch beleid. Hij werkte
onder meer bij het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, bij een adviesraad van de regering en als hoogleraar
sociaal beleid aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij is directeur van het ITS,
een sociaal-wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat deel uitmaakt van de
Radboud Universiteit Nijmegen, en hoogleraar Comparatief arbeidsmarktbeleid
aan dezelfde universiteit. In een academische zitting aanvaart De Gier zijn ambt
als hoogleraar met het uitspreken van de
rede ‘Overpeinzingen bij een activerende
participatiemaatschappij’.

Op donderdag 19 maart opent de NetsparUMBS Academy haar deuren met een
driedaags evenement op de Universiteit
van Maastricht. Sprekers tijdens deze
bijeenkomst zijn onder andere: dr N.
Wellink (President De Nederlandsche
Bank), prof. dr K. Ambachtsheer (Rotman
ICPM) en prof. dr L. Bovenberg (Netspar).
De academie biedt postdoctorale cursusmodules aan over pensioen- en verzekeringsonderwerpen aan mensen die
werkzaam zijn in de verzekeringsbranche,
het bankwezen, pensioenfondsen en bij
regelgevende instanties. De onderwerpen
die tijdens deze eerste module behandeld
worden zijn: Fair Valuation en Pension
Fund Management.
Voor meer informatie over deze bijeenkomst en het onderwijs van Netspar-UMBS
kunt u contact opnemen met 043-988 38 71
of kijken op www.umbs.nl/academy

Activist Investors, Hedge Funds
and Corporate Governance

Sturen zonder Remmen

Op 8 en 9 maart organiseert het
Amsterdam Center for Law & Economics
(ACLE) van de Universiteit van Amsterdam
samen met de Vanderbilt University
(Nashville, Tennessee) een conferentie
over de groeiende rol van investeringsmaatschappijen en hedgefondsen in het
Europese en Amerikaanse bedrijfsleven.
Doel van de conferentie is te onderzoeken
wat de economische en beleidsmatige
effecten zijn van de strategieën die
hegdefondsen hanteren. Onderdeel van de
bijeenkomst is een paneldiscussie over dit
onderwerp waarin investeerders, juristen
en regelgevers zitting in hebben.
De bijeenkomst vindt plaats op 8 en
9 maart in Hotel The Grand te Amsterdam.
Meer informatie over het programma,
inschrijving en kosten via www.acle.nl

Het nieuwjaarssymposium van het
Nederlands Gesprek Centrum gaat dit
jaar over wetenschappelijke ontwikkeling,
stimuleringsbeleid en toezicht. Prof. dr
R. Dijkgraaf waagt zich aan een voorspelling van het onvoorstelbare: hij geeft
een vooruitblik op de technologische
ontwikkeling in de komende 25 jaar en
op de sturingsmechanismen in de wetenschap zelf. Mr. A. Docters van Leeuwen,
dr C. Joldersma en prof. dr B. Nooteboom
maken zich een voorstelling van het
onvoorspelbare ten behoeve van een
constructief overheidsbeleid; een beleid
dat de tomeloze ontwikkelingsenergie van
wetenschappers niet remt, de kansen op
profijtelijke toepassingen bevordert, maar
dat tegelijkertijd de risico’s onderkent en
vermijdt.
De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag
17 februari 2007 van 14.00 uur tot
17.00 uur in Conferentiehotel ISVW,
Dodeweg 8, 3832 RD te Leusden.
Aanmelden kan via telefoonnummer
033 – 422 72 05 of e-mail: ngc@isvw.nl
Voor meer informatie:
www.nederlandsgesprekcentrum.nl

Op 12 februari promoveert A. HampelMilagrosa aan faculteit Sociale
Wetenschappen van de Wageningen
Universiteit. Promotor is prof. dr ir
A. Oskam. De titel van het proefschrift
luidt: Institutional economic analysis
of vegetable production and marketing
in northern Philippines: Social Capital,
Institutions and Governance. De promotie vindt plaats om 16.00 uur in de aula
van de Wageningen Universiteit.
Op 13 februari promoveert G. van
de Kuilen aan de faculteit Economie
en Bedrijfswetenschappen van de
Universiteit van Amsterdam. Promotor
is prof. P.P. Wakker. De titel van het
proefschrift luidt: The Economic
Measurement of Psychological Risk
Attitudes. De promotie vindt plaats om
14.00 uur in de Senaatszaal van de
Universiteit van Amsterdam.
Op 23 februari promoveert S. Maximiano aan de faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Promotor is prof.
H. Oosterbeek. De titel van het proefschrift luidt: Essays in Organizational
Economics. De promotie vindt plaats
om 12.00 uur in de Senaatszaal van
de Universiteit van Amsterdam.

Seminars
ACLE
12 februari: Perils of Success? The Case
of International Investment Protection.
A. van Aaken (University of St. Gallen).
www.acle.nl

Universiteit Tilburg
15 februari: Prominentencollege:
Food & Agribusiness. Dr C. Veerman
(Minister van Landbouw en voormalig
hoogleraar in Tilburg). Het college is
toegankelijk voor studenten, medewerkers en andere belangstellenden.
www.uvt.nl

TILEC
23 februari: Mergers in Banking: The
economic impact of merger control,
what is special about banking. Seminar
in samenwerking met de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). Mrs.
W. Knibbeler (Freshfields Bruckhaus
Deringer) en S. Ongena (TILEC).
www.uvt.nl/tilec

ROA
22 februari: Why do worker-firm
matches dissolve? A. Gielen (CentER)
www.roa.unimaas.nl

ESB

9 februari 2007

95

Auteur