Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 1 2006

agenda
Dreesseminar:
Een AWBZ met toekomst
Op vrijdag 15 december zal in het gebouw
van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport te Den Haag om 15.00
uur het Dreesseminar met als titel: ‘Een
AWBZ met toekomst’ worden gehouden. Op 1 januari 2007 wordt de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
van kracht. De WMO versmelt de nu
nog via de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) gefinancierde hulp
in de dagelijkse huishouding met voorzieningen die tot 2007 door de gemeenten werden georganiseerd krachtens de
Welzijnswet en de Wet voorzieningen
gehandicapten. Met de invoering van de
WMO is een stap gezet op de weg naar sluipende fiscalisering van de AWBZ. In deze
vergrijzingsgevoelige volksverzekering gaat
inmiddels bijna net zoveel geld om (23
miljard euro) als in de AOW (24,5 miljard
euro). In verkiezingsdebatten over vergrijzingsbestendige overheidsfinanciën blijft
de AWBZ echter een ondergeschoven kind.
Dit symposium beoogt bouwstenen voor de
kabinetsformatie te stapelen. Hoe houden
we de AWBZ in de toekomst vergrijzingsbestendig? Valt de kostenontwikkeling
beter te beheersen door een grotere plaats
in te ruimen voor marktwerking? Enkele
sprekers geven hun visie, waaronder Pieter
Hasekamp (Directeur Zorgverzekeringen,
Ministerie van VWS), Marc Pomp (CPB)
en Hans Hillen (Voorzitter College van
Zorgverzekeringen).
U kunt zich voor dit seminar aanmelden
via: wim.dreesstichting@minfin.nl. Voor
meer informatie kunt u de website www.
wimdreesstichting.nl bezoeken.

Steeds rijker en toch
niet gelukkig?
We verdienen steeds meer, maar toch
worden we niet gelukkiger, zo blijkt uit
onderzoek. Hoe komt dat? Vergelijken
we ons teveel met onze buren, die ook
rijker worden? Is de mens nooit tevreden
met wat hij heeft? Is onze samenleving
aan economische groei verslaafd? En
hoe erg is dat eigenlijk? Over deze vragen organiseren De Burcht (Centrum
voor Arbeidsverhoudingen) en denktank
Waterland op 11 december een symposium te Amsterdam waarin de relatie
tussen economische groei en geluk vanuit
verschillende invalshoeken wordt belicht.
Paul de Beer (De Burcht/UvA/Waterland)
leidt het thema in, waarna econoom
Bernard van Praag (Universiteit van
Amsterdam), socioloog Ruut Veenhoven
(Erasmus Universiteit Rotterdam), filosoof
Rutger Claassen (Universiteit Utrecht)

en psychologe Roos Vonk (Radboud
Universiteit) elk hun visie geven.
U kunt zich aanmelden bij De Burcht: vakmus@xs4all of bel naar 020-6241166.

Innovatie congres 
Maandag 18 december wordt door het
Tinbergen Instituut een congres over
innovatie georganiseerd in De Burcht te
Amsterdam. De dag wordt geopend door
Maarten Janssen (Erasmus Universiteit
Rotterdam). Per Stromberg (Swedish
Institute for Financial Research) zal zijn
visie geven op de vraag wat bedrijven
zijn en de evolutie van business plans tot
publieke bedrijven. Thomas F. Hellman
(University of British Columbia) en Marco
DaRin (Bocconi University) zullen spreken
over het belang van vertrouwen voor investeringen. Josh Lerner (Harvard Business
School) zal ingaan op het belang van vaardigheid versus geluk in ondernemerschap.
Eirik Kristiansen (Norwegian School of
Economics and Business Administration),
Philippe Aghion (Harvard University),
Alfonso Gamberdella (Bocconi University)
en Claudio Panico (University of Toulouse)
zullen ook spreken tijdens het congres.
Voor inschrijven en meer informatie zie de
website www.tinbergen.nl.

Personalia
Op vrijdag 8 december vindt de inaugurele
rede van prof. dr Ph. Joos aan de Faculteit
Economie en Bedrijfswetenschappen van
de Universiteit van Tilburg plaats om 16.15
uur in de Aula. Professor Joos’ onderzoeksinteresses gaan uit naar de waardering
van resultaatscijfers door middel van reële
opties, de voorspelling van falingsrisico van
nieuwe beursgenoteerde ondernemingen,
kredietscoring, jaarrekeningskwaliteit onder
IFRS, de waardering van onderzoeksintensieve ondernemingen, en de beurseffecten
van rapportering.
In december is Joop Hartog 25 jaar hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
Ter gelegenheid hiervan wordt op woensdag
13 december een feestelijke bijeenkomst
gehouden in de aula van de Universiteit
van Amsterdam. De bijeenkomst begint om
16.00 uur. Het programma hiervan is nog
geheim maar zal inspirerend en leuk zijn.
Iedereen die deze bijeenkomst wil bijwonen
en de jubilaris wil feliciteren, is van harte
welkom.
Graag vooraf aanmelden door een email te
sturen naar scholarcongres-fee@uva.nl.

Promoties
Donderdag 7 december promoveert
Wilco van den Heuvel (Erasmus
School of Economics) aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
De titel van het proefschrift luidt:
The economic lot-sizing problem:
new results and extensions. De promotie zal om 16.00 uur plaatsvinden
in de Senaatszaal.
Op 12 december promoveert
A.L. Vasnev aan de Faculteit
Economie en Bedrijfswetenschappen
van de Universiteit van Tilburg.
De titel van het proefschrift luidt:
Local sensitivity in econometrics.
De promotie zal om 16.15 uur
plaatsvinden in de Ruth First Zaal.
Op vrijdag 15 december promoveert
Niek Althuizen aan de RSM Erasmus
University. Het proefschrift is getiteld
Analogical reasoning as a decision
support principle for weakly-structured marketing problems. De promotie
zal om 9.00 uur plaatsvinden in de
Senaatszaal.

Seminars
Tinbergen Instituut
4 december: The internationalization
of NGOs and the competition on the
markets for donations, G. Aldashev
(Namen).
5 december: Tax evasion and coordination, V. Lipatov (IUE).
7 december: The relation between
interlocking boards and performance
of the firm: An exploratory analysis, M. Non (Erasmus Universiteit
Rotterdam).
11 december: Planned obsolescence
and the provision of unobservable
quality, R. Strausz (Freie Universität
Berlin).
11 december: Last-in first-out oligopoly dynamics, J. Abbring (VU).
12 december: Local clusters in
global chains: the evolution of the
Jepara wood furniture industry,
R. Andadari.
14 december: Leaders, followers,
and risk dynamics in industry
equilibrium, E. Dockner (University
of Vienna).
www.tinbergen.nl

ESB

1 december 2006

639