Ga direct naar de content

Aantal banen niet verder gedaald

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 4 2005

statistiek

Conjunctuur

Financiële markten

Arbeidsmarkt

Economie & Samenleving

Aantal banen niet verder gedaald
Het voor seizoen gecorrigeerde aantal banen was in het tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst sinds het
begin van 2003 iets hoger dan in het voorgaande kwartaal. In vergelijking met een jaar geleden was het aantal
banen nog wel 41.000 lager. De bescheiden werkgelegenheidsgroei in het tweede kwartaal is te danken aan meer
banen in de zakelijke dienstverlening en de gezondheidszorg. Deze stijging was groter dan de daling die zich
voordeed in andere bedrijfstakken zoals de industrie en de bouw. De groei in de zakelijke dienstverlening is voor
het grootste deel het gevolg van meer uitzendwerk.
Banen van werknemers × 1000
7700
gecorrigeerd
7600
voor seizoen
7500
7700
7400
gecorrigeerd
banen van
7600 werknemers
7300
voor seizoen
7700
7500
7200
gecorrigeerd
7600
7400
7100
voor seizoen
7700 banen van
gecorrigeerd
7500
7300 werknemers
7000
7600
7700 2000 2001 2002 2003 2004 seizoen
voor 2005
7400
7200 banen van
gecorrigeerd
7500
7600
voor seizoen
7300
7100 werknemers
7400
Vergelijkbare cijfers voor 2000 zijn niet beschikbaar.
7500 banen van
7200
110
7000
7300 2000 2001 2002 2003 2004 2005
7400
7100 werknemers
gecorrigeerd
Gewerkte uren uitzendkrachten, 2000 = 100.
7200 banen van
7300
100
7000 werknemers
voor seizoen
7100 2000 2001 2002 2003 2004 2005
7200
110
7000
7100
90 2000 2001 2002 2003 2004 2005
gecorrigeerd
7000
100
110
voor seizoen
uitzenduren
80 2000 2001 2002 2003 2004 2005
gecorrigeerd
110
90
100
voor seizoen
gecorrigeerd
70
110
2001 2002
100 2000 uitzenduren 2003 2004 seizoen
voor 2005
80
90
gecorrigeerd
100
voor seizoen
uitzenduren
90
70
80
2001 2002
902000 uitzenduren 2003 2004 2005
80
200
70
uitzenduren 2003 2004 2005
80 2000 2001 2002
Openstaande vacatures
70
150 2000 2001 1000
einde kwartaal, ×2002 2003 2004 2005
200
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005
100
200
150
200
50
150
100 2000 2001 2002 2003 2004 2005
200
150
100
50
150
6002000 2001 2002 2003 2004 2005
100
50
100
500 2000 2001 2002 2003 2004 2005
werkloze
50
600 2000 2001 2002 2003 2004 2005
beroepsbevolking
400
Werklozen
50
seizoengecorrigeerd, × 2003 2004 2005
500 2000 2001 2002 1000
300
600
werkloze
geregistreerde
beroepsbevolking
400
200
600
500
werklozen
werkloze
600
300
100
500
beroepsbevolking
400
2000 2001 2002 2003 geregistreerde
2004 2005
werkloze
500
200
beroepsbevolking
400
werklozen
300
werkloze
geregistreerde
beroepsbevolking
400
100
300
2002000 2001 2002 2003 2004 2005
werklozen
geregistreerde
300
200
100
werklozen
geregistreerde
10 2000 2001 2002 2003Duitsland2005
2004
200
werklozen
100
EU-25
2000 2001 2002 2003 2004 2005
8
100
Duitsland
België
10 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Werkloosheid in de EU
6
EU-25
% van de beroepsbevolking,Duitsland
10
8
seizoengecorrigeerd
4
EU-25
België
Duitsland
Nederland
10
8
6
EU-25
EU-25
10
2
België
8
6
4 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nederland
België
8 Duitsland
6
België
4
2
Nederland
62000 2001 2002 2003 2004 2005
4
Nederland
2
4 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nederland
2
2000 2001 2002 2003 2004 2005
2
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Aantal allochtone ondernemers neemt toe
In 2003 telde Nederland 124.000 ondernemers die tot de allochtonen worden gerekend.
Sinds 1999 is het aantal allochtone ondernemers met 17% toegenomen. De groep ondernemers bestaat uit zelfstandigen en direcFiguur 1. Allochtone ondernemers in 2003
teur-grootaandeelhouders. Allochtonen zijn
overige niet-westers
personen van wie minstens één ouder in het
Turkije
buitenland geboren is. Zes van de tien alloch- Suriname, Ned. Antillen
China (incl. Hongkong)
tone ondernemers hebben als herkomst een
Marokko
India en Pakistan
Europees land of het voormalig NederlandsIndië. De belangrijkste Europese herkomstlanNed. Indië, Indonesië
Duitsland
den zijn Duitsland, België en Groot-Brittannië.
overige westers
Daarnaast is er een snel groeiende groep
België
x 1000
Groot-Brittannië
van niet-westerse allochtone ondernemers.
0
5
10 15 20 25 30
Hun aantal nam in de periode 1999-2003 toe
met 13.000 en kwam daarmee op 47.000 in Bron: CBS
2003. De belangrijkste herkomstlanden van de niet-westerse ondernemers zijn Turkije,
Suriname en China (inclusief Hongkong), met respectievelijk twaalfduizend, achtduizend,
en zevenduizend ondernemers in 2003.

Weinig niet-westerse ondernemers

Figuur 2. Aandeel ondernemers in de bevolking van

15-64 jaar per herkomstgroep in 2003
Slechts 4% van de niet-westerse allochtonen van 15-64 jaar is als ondernemer werkautochtoon
zaam. Van de autochtonen is dat 9% en van
westerse allochtoon
1999 2003
niet-westerse allochtoon
de westerse allochtonen 7%. De grote nietwaarvan
westerse herkomstgroepen (Turkije, Marokko
Turkije
en Suriname) tellen relatief weinig onderneMarokko
mers. Vooral onder de Marokkaanse allochSuriname, Ned. Antillen
tonen komen weinig ondernemers voor.
China (incl. Hongkong)
Egypte
Een paar kleinere niet-westerse groepen
India en Pakistan
%
tellen relatief veel ondernemers. Dit zijn
0
5
10
15
20
vooral de herkomstlanden China en Egypte
Bron: CBS
en in mindere mate India en Pakistan. In
2003 waren er in totaal elfduizend ondernemers uit deze herkomstlanden.

Veel allochtone ondernemers in horeca
Twee van de drie allochtone ondernemers werken in de commerciële dienstverlening.
Dit geldt vooral voor de niet-westerse allochtone ondernemers. Een groot deel is actief
in de horeca. De landbouw telt relatief weinig allochtone ondernemers. In 2003 werkte
van de autochtone ondernemers 15% in de landbouw, maar van de allochtonen slechts
3%. In 2003 bedroeg de gemiddelde fiscale winst van een zelfstandige e 21.000. Bij
niet-westerse allochtone zelfstandigen was dit met e 17.000 bijna een kwart lager.
Het aantal ondernemers uit de belangrijkste niet-westerse herkomstlanden (Turkije,
Marokko en Suriname) is dus in de afgelopen jaren toegenomen, maar nog steeds laag
in verhouding tot de omvang van deze bevolkingsgroepen.
André Corpeleijn en Koos Arts
Deze pagina is samengesteld door de divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken van het CBS.  www.cbs.nl

ESB  4-11-2005

499

Auteurs

Categorieën