Ga direct naar de content

[18 mei] NAEVO College met Dominique Foray

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 19 2017

NAEVO College wordt voor de eerste keer georganiseerd door economenvakblad ESB en de nieuwe vaksite NAEVO.nl

Onderwerp: Smart specialization en regionale arbeidsmarkt

Aanmelden: via de link www.esb.nu/foray of stuur een e-mail naar monique.roso@esbondernemen.nl

Locatie: Leiden University College in Den Haag (locatie Wijnhaven)

Programma:

16:00-16:10 Welkom

16:10-16:55 Key note lecture door Dominique Foray: smart specialization and labour market skills

16:55-17:10 Q&A met Dominique Foray

17:10-17:50 Paneldiscussie over regionale samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt:

– Michiel Scheffer (provincie Gelderland)

– Pierre Heijnen (ROC Mondriaan)

– Brainport Development

– MKB Nederland

Het vinden van gekwalificeerd personeel is een groeiend probleem in brede delen van de economie. Gelijktijdig wordt gepleit om beleidsprogramma’s voor onderwijs, arbeidsmarkt en economie aan te laten sluiten bij regionale dynamiek. Wat is in dit geval verstandig beleid?

Dominique Foray

Professor Dominique Foray (École Polytechnique Lausanne) is topadviseur van de EU op het gebied van smart specialization. Hij zal ingaan op de relatie tussen smart specialization en arbeidsmarktskills. Aansluitend vindt een paneldiscussieplaats over de vraag of regionale arrangementen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt wenselijk en haalbaar zijn.

We hopen met NAEVO College enerzijds uw kennis te verrijken en anderzijds de discussie aan te zwengelen over de vraag wat nodig is voor het optimaal functioneren van regionale systemen voor economie en ondernemerschap. Daarom nodigen we nadrukkelijk vertegenwoordigers uit vanuit organisaties die zich bezighouden met regionaal-economisch beleid, onderwijs en arbeidsmarkt.

Het NAEVO college komt tot stand met steun van het Ministerie van Economische Zaken.

Auteur

Categorieën