Ga direct naar de content

ESB Infographics

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 28 2019

Een verzameling van de infographics die in ESB gepubliceerd zijn.

ESB 4772S: Inzicht in welvaart

Er zijn veel alternatieven voor het bruto binnenlands product. Hier een selectie van de belangrijkste internationale bijdrages en de Nederlandse initiatieven.

ESB

ESB 4772: Arbeidsongeschikt

Een versimpeld schema op hoofdlijnen van de route van werk naar arbeidsongeschiktheid.

ESB

ESB 4772: 20 jaar hervormen

Een blik op twintig jaar hervorming van de WAO.

ESB

ESB 4768S: Digitale platformen op tweezijdige markten

Een platform verbindt vraag met aanbod en geeft daarbij de relatie tussen vrager en aanbieder vorm. Platformen ervaren zelf echter ook concurrentiedruk.

ESB

ESB 4768S: Platformen in Nederland

Platformen ontwrichten markten. Doordat de opkomst van platformen redelijk recent is, is er nog niet veel bekend over het type markten waarin ze actief worden, hoe populair ze zijn en wie het werk doet. Een overzicht.

ESB

ESB 4767S: Gender in economic institutions

ESB

ESB 4766S: Hoe kan een bank verduurzamen?

Duurzaam sparen en beleggen maakt al meer dan dertig jaar deel uit van het financiële landschap in Nederland. Welke strategieën kunnen banken gebruiken om te vergroenen?

ESB

ESB 4761: De industrie per regio

De Nederlandse samenleving verdienstelijkt. Toch is nog altijd bijna een vijfde van de economie gerelateerd aan industriële activiteit en is de industrie goed voor bijna zestig procent van de totale export.

ESB

ESB 4760: Boekhouding van Nederland

De nationale rekeningen geven een beschrijving van de Nederlandse economie en de economische relaties met het buitenland. Dit jaar vieren de nationale rekeningen hun 75ste verjaardag.

ESB

ESB 4757: Eigen risico in de zorg

Het verplichte eigen risico werd in 2008 ingevoerd en is geleidelijk verhoogd naar 385 euro. Daardoor betalen zorgbehoevenden een deel van de kosten zelf. ­Hoeveel zorgkosten men maakt, verschilt per levensfase en persoonlijke situatie.

ESB

ESB 4754S: Het trilemma voor de eurozone

In 2007 presenteerde Harvard-econoom Dani Rodrik het politieke trilemma van de wereldeconomie. Ook voor de eurozone zijn er volgens hem drie opties. We moeten kiezen.

ESB

ESB 4754S: Profijt van de unie per regio

De landen in de Europese Unie (EU) behoren tot hetzelfde ­handelsblok. Veel regio’s zijn inmiddels sterk afhankelijk van handel binnen de EU.

ESB

ESB 4754: Emissies en emissierechten

Het in 2005 geïntroduceerde emissiehandelssysteem van de Europese Unie heeft als doel om de energietransitie te bevorderen door emissies te beprijzen en het aantal rechten op emissies geleidelijk aan te beperken.

ESB

ESB 4753S: Innovatie in betalen

Van ruilen tot blockchain. De ontwikkeling van onzebetaalmiddelen is van alle tijden. Door financiële technologie wordt betalen makkelijker, veiliger en sneller.

ESB

ESB 4753S: Betalingsinfrastructuur

De financiële infrastructuur is het systeem van techniek, regels en governance dat nodig is voor de nauwkeurige en tijdige afwikkeling van financiële transacties door de gehele economie.

ESB

ESB 4752: De Corporate governance code

De Corporate governance code bevat de spelregels voor (het toezicht op) het bestuur van beursgenoteerde vennootschappen en is ingesteld naar aanleiding van de boekhoudschandalen in Amerika en Europa begin deze eeuw.

ESB

ESB 4750: Het Nederlandse pensioenstelsel

De inrichtingskeuzes in beeld.

ESB

ESB 4749S: Lenen om te wonen

ESB

ESB 4749: Handelsvertraging

In de twintigste eeuw is de wereldwijde handel flink toegenomen. Het afgelopen decennium neemt de groei echter af.

ESB

ESB 4746: De prijs van veiligheid

Iedere Nederlander betaalt mee aan de veiligheidszorg, waarvan meer dan de helft wordt uitgegeven aan preventie. Vermogensdelicten krijgen de meeste aandacht. De baten zijn vooral te vinden in een stijgend gevoel van veiligheid.

ESB

ESB 4745: Kosten van de Zorg

De collectieve zorguitgaven beslaan in 2017 naar verwachting bijna 29 procent van de totale Rijksuitgaven. De kosten zijn daarom belangrijk in het debat over de inrichting van het zorgstelsel.

ESB

ESB 4743: Loonruimte

ESB

ESB 4742: Van baan naar klus

ESB

ESB 4741: Wegen naar welvaart

Op Prinsjesdag presenteert de regering beleid voor de komende jaren. Waar liggen de kansen?

ESB

ESB 4740: Fintech door de jaren heen

Van ruilen tot blockchain. De ontwikkeling van onze betaalmiddelen is van alle tijden. Door financiële technologie wordt betalen makkelijker, veiliger en sneller.

ESB

ESB 4739: Groene groei in beeld

ESB

Auteur

Categorieën