Ga direct naar de content

KVS-Verenigingsnieuws

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 18 2019

De KVS heeft een bijzonder succesvol 2018 achter de rug. Op Prinsjesdag was er het KVS ­Miljoenennotagesprek in De Balie, een evenement dat inmiddels een traditie geworden is. In oktober bezochten meer dan driehonderd mensen een KVS Economencafé in debatcentrum Arminius in Rotterdam over de toekomst van het kapitalisme. En begin november volgde de immer succesvolle Nederlandse Economendag, met aan het eind de indrukwekkende KVS Tinbergenlezing door Edward Glaeser.

De KVS Preadviezen gingen dit jaar over het klimaatbeleid en stonden onder redactie van Daan van Soest, Sjak Smulders en Reyer Gerlagh. We zijn hen dankbaar voor het samenstellen van een zeer interessante en beleidsrelevante bundel, die onder grote belangstelling in ontvangst werd genomen door Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, eind november in Den Haag.

2018 was ook het jaar waarin de voorzitterstermijn van Bas Jacobs ten einde liep en hij besloot het stokje over te dragen aan een nieuwe voorzitter. We kijken terug op vier bruisende jaren waarin veel nieuwe initiatieven van de grond zijn gekomen. Onze secretaris-penningmeester Job Swank zei het tijdens de ALV treffend: Bas is het gelukt om in één termijn te realiseren waar normaal twee of drie termijnen voor nodig zijn. We zijn Bas zeer erkentelijk voor zijn inspanningen en ik ben vereerd en trots om zijn opvolger te zijn.

Mijn benoeming betekent helaas ook het afscheid van Sandra Phlippen als bestuurslid van de KVS. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat Sandra mijn echtgenote is. Een echtpaar in het KVS-bestuur, dat leek ook ons ongewenst. Sandra heeft bijna 8 jaar deel uitgemaakt van het KVS-bestuur. Bas Jacobs zei tijdens de ALV: “Sandra heeft enorm veel voor de Nederlandse economiebeoefening betekend. Samen met Job heeft ze gezorgd dat ESB op een goede manier onderdak kreeg bij FDMG. En ze is altijd een geweldig energiek bestuurslid geweest bij de KVS. Ik spreek namens iedereen als ik zeg dat we haar enorm willen bedanken voor de inzet en bijdragen aan onze vereniging.”

2019 staat bol van KVS-activiteiten. Er komen een aantal KVS-Economencafés aan. En samen met de Universiteit Leiden zal voor de zomer een nieuw KVS-congres worden georganiseerd, waar volop ruimte is om nieuw onderzoek te presenteren en bediscussiëren. We zijn vereerd dat Larry Katz op 1 november de Tinbergenlezing zal geven! Hij zal hierin uiteraard ook aandacht besteden aan het feit dat het in 2019 50 jaar geleden is dat Jan Tinbergen de Nobelprijs voor de economie won. In dat kader zullen dit jaar nog veel meer activiteiten plaatsvinden, die te vinden zijn op de speciaal daarvoor ingerichte website www.tinbergentoday.nl. We hopen u regelmatig tegen te komen! Houd de website en de email goed in de gaten.

Prof.dr. Robert Dur

Voorzitter KVS

Auteur

Categorieën