Ga direct naar de content

Thema: Eigen risico in de zorg

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 29 2017

Call for papers

Voor de komende ESB-nummers werkt de redactie aan de volgende thema’s: Eigen risico in de zorg, China in transitie, Natuurgeweld en klimaatschade, Arbeidsverhoudingen in de Polder, Data als productiemiddel en Moderne industriepolitiek. Doet u mee? Bijdragen kan door het schrijven van een artikel.

In het kort

Nederland kent sinds 2009 een eigen risico voor de zorgverzekering: een deel van de zorgkosten dient de verzekerde zelf te betalen. Dit introduceert een prikkel bij verzekerden, waardoor de vraag naar zorg zou moeten dalen. Wat zijn de effecten van de invoering van dit eigen risico op de zorgkosten? En in hoeverre is er sprake van schadelijke zorgmijding?

Deze en soortgelijke vragen wil ESB in januari behandelen in een themanummer over het eigen risico. ESB is op zoek naar bijdragen die deze vragen behandelt vanuit een economisch perspectief, gebaseerd op zowel theoretisch als empirisch onderzoek.

Wilt u een artikel schrijven, neem dan bij voorkeur vóór 8 december 2017 contact op met Jasper Lukkezen via redactie@esb.nu (of bel naar 020-5928777), eventueel met puntsgewijze opzet van het beoogde artikel. De deadline voor inzending van deze artikelen is 17 december 2017.

Auteur

Categorieën