Ga direct naar de content

Ministerie van Financiën

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 31 2017

Directie Algemene Financiële en Economische Politiek (AFEP)

Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën bewaakt de schatkist en werkt aan een financieel gezond Nederland. Financiën ziet toe op een verantwoorde en doelmatige besteding van overheidsmiddelen, maakt regels voor een stabiel financieel stelsel en ziet toe op de kwaliteit van financiële instellingen. Daarnaast werkt Financiën aan rechtvaardige en solide belastingwetgeving. De Belastingdienst, onderdeel van het ministerie van Financiën, heft en int de belastingen.

Directie Algemene Financiële en Economische Politiek

De directie Algemene Financiële en Economische Politiek (AFEP) is de economische stafdirectie van het ministerie van Financiën. AFEP analyseert en adviseert vanuit een economische invalshoek over vraagstukken die het gehele beleidsterrein van de Rijksoverheid bestrijken. De onderwerpkeuze is sterk afhankelijk van de economische en politieke actualiteit.

Medewerkers van AFEP dragen met ramingen en analyses bij aan het begrotingsproces en adviseren de minister en de staatssecretaris van Financiën vanuit een economische invalshoek over het financiële en economische beleid. We werken in het hart van de besluitvorming. Wat is een verstandig begrotingsbeleid? Hoe kan de belastingdruk op een goede manier worden verdeeld tussen arbeid en kapitaal? Hoe zorgen we dat huishoudens financieel minder kwetsbaar worden voor economische schommelingen? Ook denken we met andere departementen mee over de ordening van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de zorg. In onze advisering kijken we met een brede blik naar de financiële, economische en politieke aspecten van het beleid.

Functieomschrijving

Werken in het hart van de financieel economische besluitvorming van Nederland. Dat doe je bij de directie Algemene Financiële en Economische Politiek (AFEP). Als ervaren econoom ben jij een onmisbaar onderdeel van het ministerie van Financiën.

Bij AFEP werk je altijd aan de belangrijkste economische en politieke dossiers: een nieuw pensioenstelsel, de zorg, het klimaat of een fiscale stelselherziening. Hou jij ervan om zulke complexe dossiers te doorgronden en er vervolgens de Minister of staatssecretaris over te adviseren? Dan is AFEP de plek voor jou.

Bij AFEP kun je jezelf maximaal ontplooien: iedereen heeft een eigen dossier en daarbinnen heb je alle ruimte en verantwoordelijkheid. Voorbeelden van dossiers zijn begrotingsbeleid, klimaatbeleid, koopkracht, financiering van de zorg, financiële markten of de arbeidsmarkt. Je bent verantwoordelijk voor je eigen dossier, je mag je daarbinnen overal mee bemoeien en je adviseert met een financieel economische bril. Je werkt (soms in een team of in projectverband) met medewerkers van andere directies of ministeries. Daarnaast heb je veel contact met externe partijen, zoals het Centraal Planbureau, De Nederlandsche Bank, wetenschappers en internationale organisaties als OESO en IMF.

Bij AFEP werken ca. 20 economen. Het is daarmee een kleine, hechte en gezellige groep. De directie heeft geen specifiek eigen beleidsterrein, maar werkt aan financieel economische vraagstukken over de hele breedte van het overheidsbeleid. Dit wordt gewaardeerd: bij moeilijke vragen wordt AFEP altijd om advies gevraagd, de lijn naar de ambtelijke en politieke top is kort en je zit regelmatig bij hen aan tafel op het moment dat jouw dossier actueel is. Oud AFEP’ers zijn te vinden op veel economische topfuncties binnen de overheid, het bedrijfsleven en de politiek.

Behalve dat je waardevolle praktijkervaring opdoet bij het ministerie, kun je ook gebruikmaken van het uitgebreide opleidingspakket. Dat bestaat zowel uit vaardigheidstrainingen (zoals onderhandelen en presenteren) als inhoudelijke cursussen.

Oud AFEP’ers zijn te vinden op veel economische topfuncties binnen de overheid, het bedrijfsleven en de politiek. Van onze ervaren economen kun je veel leren. AFEP kent traditioneel een vrij grote doorstroming. Zodoende bestaat AFEP uit een jong team van medewerkers. Doordat het een kleine directie is en AFEP’ers veel met elkaar sparren, is het ondanks dat iedereen vrij zelfstandig opereert, toch een hechte groep.

Functie-eisen

·Je hebt een universitaire economische opleiding afgerond met uitstekende studieresultaten.

·Je hebt aantoonbare kennis en affiniteit met beleidseconomische vraagstukken op het gebied van macro-economie, instituties en/of marktordening.

·Je hebt minimaal een aantal jaren relevante werkervaring.

·Je kunt je uitstekend mondeling en schriftelijk uitdrukken.

·Je bent creatief, zelfstandig én gericht op samenwerken.

·Je kunt goed omgaan met wisselende werkdruk en bent op veel terreinen inzetbaar.

·Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Auteur

Categorieën