Ga direct naar de content

Energietransitie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 10 2017

Nederland was dankzij de ambitieuze milieuwetgeving van ministers als Winsemius en Nijpels in de jaren tachtig een van de koplopers wat betreft verduurzaming. Het laatste decennium lijkt Nederland echter achterop te zijn geraakt bij landen als Denemarken en Duitsland. Om de verduurzaming van de energievoorziening te bevorderen sloot het kabinet in 2013 met werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties het Energieakkoord, waarin afspraken werden gemaakt over de energietransitie. In 2016 werkte minister Kamp de route naar een CO2-arme energievoorziening verder uit in de Energieagenda.

Wat zijn de effecten hiervan op verduurzaming en economische groei? En is deze agenda voldoende ambitieus om de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs te halen, waaraan Nederland zich heeft, of is er, bijvoorbeeld, een Klimaatwet nodig?

Deze vragen wil ESB behandelen in een themanummer in het laatste kwartaal van 2017. ESB is op zoek naar bijdragen die deze vragen behandelt vanuit een economisch perspectief, gebaseerd op zowel theoretisch als empirisch onderzoek.

Wilt u een artikel schrijven, neem dan bij voorkeur vóór 1 augustus 2017 contact op met Robert Kleinknecht via redactie@esb.nu (of bel naar 020 592 8777), eventueel met puntsgewijze opzet van het beoogde artikel. De deadline voor inzending van deze artikelen is 3 september 2017.

Auteur

Categorieën