Ga direct naar de content

December: Kwaliteitscontrole universiteiten

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 10 2017

De afgelopen decennia zijn de studentenaantallen in het hoger onderwijs flink toegenomen en is de het onderzoek geïnternationaliseerd. Tegelijkertijd is de beoordeling op output, met name in de vorm van wetenschappelijke publicaties, een belangrijk element geworden bij het maken van carrière in de wetenschap. De laatste jaren stuurt de overheid bovendien meer op het aantrekken van onderzoeksgeld vanuit de private sector.

Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de kwaliteit en diversiteit van het onderzoek op Nederlandse universiteiten? Is de kwaliteitscontrole niet doorgeschoten in publicatiedrift? En wat is de relatieve positie van de zeven economiefaculteiten in een klein land als Nederland: hebben zij allen bestaansrecht?

Deze vragen wil ESB behandelen in een themanummer in het laatste kwartaal van 2017. We zijn daarvoor op zoek naar artikelen over de kwaliteit van het onderzoek op de Nederlandse universiteiten, gebaseerd op zowel theoretisch als empirisch onderzoek.

Wilt u een artikel schrijven, neem dan bij voorkeur vóór 1 oktober 2017 contact op met Ruben van Oosten via redactie@esb.nu (of bel naar 020 592 8777), eventueel met puntsgewijze opzet van het beoogde artikel. De deadline voor inzending van deze artikelen is 12 november 2017.

Auteur

Categorieën