Ga direct naar de content

Corporate governance met een blik op de lange termijn

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 10 2017

Lang leek het Nederlandse stelsel van corporate governance op te schuiven van een Rijnlands model richting het Angelsaksische model, waarin het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde centraal staat. Vanwege de hoge risico’s die er in de aanloop naar de crisis zijn genomen en de misstanden bij diverse banken, accountantsbedrijven en andere multinationals kwam deze ontwikkeling echter ter discussie te staan. De nieuwe Corporate Governance Code (de ‘code-Van Manen’) neemt deze bezorgdheid serieus en eist van bestuurders dat ze zorg dragen voor een cultuur gericht op langetermijnwaardecreatie.

Deze vragen wil ESB in de zomer behandelen in twee themanummers over corporate governance. ESB is op zoek naar bijdragen die het verband kunnen leggen tussen de regels die aangeven hoe bedrijven bestuurd moeten worden, hoe bedrijven bestuurd worden en de economische groei. We vragen ons onder meer af of en hoe de codes voor corporate governance werken, of de trend richting een Angelsaksisch stelsel gestopt is – en, zo ja, wat daarvan dan de gevolgen voor economische groei en maatschappelijke waarde zijn. We zijn daarvoor op zoek naar artikelen die het huidige stelsel in een historische en internationale context plaatsen en ook empirisch onderbouwen.

Wilt u een artikel schrijven, neem dan bij voorkeur vóór 15 mei 2017 contact op met Robert Kleinknecht via redactie@esb.nu (of bel naar 020 592 8777), eventueel met puntsgewijze opzet van het beoogde artikel. De deadline voor inzending van deze artikelen is 11 juni 2017.

Auteur

Categorieën