Ga direct naar de content

Ziektewet-aanvragen vanuit uitzendsector dalen dit jaar fors

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 22 2023

Het aantal Ziektewet-aanvragen door uitzendkrachten is dit jaar vooralsnog zeer fors gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Dat heeft te maken met enkele grote veranderingen van de regels in de uitzendsector.

In totaal verwacht UWV in 2023 een afname van circa 75 procent van de aanvragen uit de uitzendsector, ten opzichte van 2022 (figuur). Er is daardoor sprake van een forse trendbreuk, want sinds 2020 vertoonde het aantal Ziektewet-aanvragen vanuit deze groep juist een stijging.

In het geval dat de arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat een werknemer nog geen twee jaar ziek is, betaalt UWV in de regel een ­Ziektewet-uitkering. Een van de groepen waarvoor UWV deze rol vervult zijn de uitzendkrachten die een contract met uitzendbeding hebben. Bij een uitzendbeding stopt het contract als er geen werk meer is, ook in het geval van ziekte. Dan ontstond er – tot voor kort – het recht op een Ziektewet-uitkering bij UWV. Uitzonderingen hierop zijn de uitzend­bureaus die ervoor kiezen om zelf het risico voor zieke werknemers te dragen: het eigenrisicodragerschap.

Twee wijzigingen in de sector dragen bij aan de daling. Ten eerste, is eind 2022 de cao voor uitzendkrachten aangepast, waarbij is afgesproken dat met ingang van 1 juli de uitzendovereenkomst niet eindigt in geval van een ziekmelding, maar nog doorloopt tot de overeengekomen eind­datum. Ten tweede zijn per 1 januari 2023 een aantal grote uitzendbedrijven overgestapt naar het eigenrisicodragerschap. Beide ontwikkelingen drukken het aantal aanvragen vanuit de sector.

Het is lastig in te schatten wat er in 2024 gaat gebeuren. Op 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat onder de oude cao een uitzendcontract met uitzendbeding wél kon worden beëindigd bij ziekte. Mocht de cao-wijziging nu per 2024 worden teruggedraaid, dan zullen de aanvragen vanuit deze sector weer toenemen. Het is daarnaast ook mogelijk dat een deel van de uitzendsector weer stopt met het eigenrisicodragerschap – en dat zou dan ook weer kunnen leiden tot een stijging. Als de cao niet verandert, zullen de Ziektewet-aanvragen vanuit de sector waarschijnlijk laag blijven.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie