Ga direct naar de content

Voortdurend Aziatisch schuldenprobleem

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 6 2000

Voortdurend Aziatisch schuldenprobleem
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam (auteur)
Dit artikel is samengesteld door Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4285, pagina 1011, 8 december 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De onrust in Azië is onlangs duidelijk toegenomen. Valuta’s in de regio staan onder druk en de aandelenbeurzen noteren duidelijk
lager. Bezorgdheid over de vooruitzichten voor de regionale economische groei – tragere wereldhandelsgroei, vrees voor harde landing
in de VS, gestegen olieprijzen – gaat daarbij in verscheidene landen gepaard met politieke en sociale onrust.
Ook steken binnenlandse zwakheden weer de kop op. Het meest in het oog springend is het probleem van de nog aanzienlijke
binnenlandse schulden, waarvan een groot deel als oninbaar staat gekwalificeerd. Hun bestaan werd de afgelopen anderhalf jaar
verdoezeld door de fors aangetrokken wereldhandelsgroei waar de Aziatische landen met hun gedeprecieerde valuta’s flink van konden
profiteren. Tegelijkertijd bleven de binnenlandse problemen aanzienlijk. Dat geldt vooral voor Thailand, Zuid-Korea, de Filippijnen,
Maleisië en Indonesië. Vooral daar werd het gunstiger conjuncturele gesternte niet aangegrepen voor het (versneld) doorvoeren van
noodzakelijke aanpassingen.
Onofficiële schattingen van het aandeel oninbare leningen lopen uiteen van twintig à dertig procent in Zuid-Korea en Maleisië tot vijftig
à zeventig procent in Thailand en liefst 85 procent in Indonesië. Recente cijfers van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) tonen
echter aan dat de schuldpositie van Aziatische landen ten opzichte van buitenlandse – aan de BIS rapporterende banken – wel significant
is verbeterd. De buitenlandse bankschulden van deze landen dalen nog steeds. Dit is de keerzijde van het forse overschot op de lopende
rekening dat deze regio heeft kunnen creëren na de Azië-crisis.
Al met al ontstaat de indruk dat het schuldenprobleem verworden is van een internationaal probleem tot een meer binnenlands probleem,
hoewel de internationale schuld zeker niet moet worden gebagatelliseerd. De kans dat dit uitmondt in een internationale crisis zoals in
1997/98 is hierdoor wel beduidend afgenomen.
Zie figuur 1 en figuur 2

Figuur 1. Kapitaalmarktrente VS en Duitsland

Figuur 2. Kredietverlening aan Azië door aan de bis rapporterende banken

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur