Ga direct naar de content

Vermogen Nederlandse instituten aangetast

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 11 2002

Vermogen Nederlandse instituten aangetast
Aute ur(s ):
Financiele Diensten (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4342, pagina 39, 11 januari 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

De Nederlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen hebben dit jaar duidelijk de nadelige effecten ondervonden van
riskanter beleggen. De forse dalingen van de aandelenkoersen hebben het vermogen van de Nederlandse institutionele beleggers flink
aangetast. Uit het jongste Statistisch Bulletin van de Nederlandsche Bank blijkt dat het gezamenlijk vermogen van
verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen ten opzichte van het tweede kwartaal met 6,7 procent daalde tot € 673 miljard. Deze daling
verhult nog dat de instituten ook nog aandelen hebben bijgekocht, zoals blijkt uit de berichten van het Centraal Bureau van de Statistiek,
waarop ook de DNB-cijfers zijn gebaseerd. De geleidelijke verschuiving naar een risicovoller beleggingsgedrag heeft derhalve ook
ondanks het slechte beursklimaat doorgezet. Niettemin staat het aandelenbelang in de beleggingsportefeuille met circa veertig procent
op het laagste niveau sinds het derde kwartaal van 1999.
De verschuiving naar een risicovoller beleggingsgedrag vindt reeds geruime tijd plaats. In het begin van de jaren negentig was slechts
dertien procent van het vermogen van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen belegd in aandelen, tegen ruim 65 procent in
obligaties en onderhandse leningen. Opmerkelijk is dat deze verschuiving bij pensioenfondsenveel prominenter is geweest dan bij
verzekeringsmaatschijpijen. Pensioenfondsen kunnen het zich blijkbaar permitteren om risicovoller te beleggen dan
verzekeringsmaatschappijen. Verzekeringsinstellingen beleggen relatief meer voor eigen rekening en worden meer belemmerd door
concurrentie-overwegingen bij eventuele premieverhogingen. Pensioenfondsen grijpen gemakkelijker naar het wapen van
premieverhogingen als de beleggingsopbrengsten wat tegenzitten, zoals de recente aangekondigde premiestijgingen onderstrepen.
Zie figuur 1 .

Figuur 1. Aandelenbelang Nederlandse instituten, procenten van het totale vermogen

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur