Ga direct naar de content

Verenigde Staten blijven favoriet bij aandelenfondsen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 29 2019

■ Malka de Castro Campos (DNB)

In het tweede kwartaal van 2019 bedroeg de totale balans van Nederlandse beleggingsinstellingen 925 miljard euro. Een groot deel daarvan wordt in het buitenland geïnvesteerd, met de Verenigde Staten als favoriet.

Het merendeel van de activa wordt in aandelen gehouden, namelijk 576 miljard euro (ofwel 62 procent). De rest van de beleggingen bestaat uit obligaties en in mindere mate onder meer leningen en vastgoed. De figuur geeft de ontwikkelingen aan van de beleggingen in aandelen naar de vijf grootste landen vanaf eind 2012. De Verenigde Staten (VS) is de favoriete bestemming voor Nederlandse beleggingsfondsen, gevolgd door Nederland zelf en het Verenigd Koninkrijk (VK). Vanaf 2016 zijn de Kaaimaneilanden toegetreden tot de top 5. Japan is het vijfde land, met een vrijwel constant aandeel in het geïnvesteerde vermogen over de ­periode. Samen dekken deze vijf landen 65 procent van de totale investering in aandelen door Nederlandse beleggingsfondsen.

Amerika als de favoriete bestemming trekt vooral investeringen aan in niet-financiële bedrijven. In het tweede kwartaal van 2019 ging bijna zeventig procent van de investeringen binnen de investeringen in de VS naar deze groep. Twintig procent ging naar Amerikaanse beleggingsinstellingen.

Nederlandse beleggingsinstellingen passen in eigen land een andere strategie toe dan in de VS, het VK en Japan, waar vooral in niet-financiële bedrijven wordt geïnvesteerd. Het grootste deel van de investeringen in Nederland gaat naar andere Nederlandse beleggingsinstellingen, namelijk tachtig procent. Deze fondsen streven vaak naar een brede diversificatie en activaspreiding door zelf weer in fondsen te beleggen. Dergelijke constructies worden ook wel fund of funds genoemd.

De Kaaimaneilanden danken hun prominente plaats in de top 5 omdat het een favoriete vestigingsplaats is van hedgefondsen en private-equityfondsen. Daardoor worden deze beleggingen gemeten als investeringen in andere beleggingsfondsen. Buiten deze vijf landen investeren Neder­landse beleggingsinstellingen overal in de wereld, hoewel Europese ­landen wel een duidelijke voorkeur genieten ten opzichte van andere regio’s.

Auteur

Categorieën