Ga direct naar de content

Uitgelicht: Gepolariseerde arbeid

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 7 2017

Sinds 2000 zien we dat in ontwikkelde landen zowel het aantal hoge- als het aantal lagelonenbanen toeneemt ten koste van de modale banen. Reijnders en De Vries combineren data over de beroepsstructuur in veertig landen met input-outputtabellen voor de periode 1999–2007 om te onderzoeken wat deze polarisatie op de arbeidsmarkt verklaart. Ze vinden dat met name technologische veranderingen een belangrijke verklarend factor vormen. Daarnaast leidt de internationale verplaatsing van taken in ontwikkelde landen tot polarisatie, maar deze verplaatsing heeft juist het tegenovergestelde effect in ­ontwikkelingslanden.

Studie van: Reijnders, L. en G. de Vries (2017) Job polarization in advanced and emerging countries: the role of task relocation and technological change within global supply chains. GGDC Research Memorandum, 167.

Auteur

Categorieën