Ga direct naar de content

Solide economisch herstel Japan

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 23 2004

Solide economisch herstel Japan
Aute ur(s ):
Hester Veenstra en Sander Hoek (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4438, pagina 357, 23 juli 2004 (datum)
Rubrie k :
statistiek
Tre fw oord(e n):

De Japanse economie groeit uitbundig. In het eerste kwartaal werd niet alleen de Europese, maar zelfs de Amerikaanse groei overtroffen.
Het Japanse herstel was in eerste instantie vooral te aan het buitenland, met name China en de vs. Inmiddels is het overgeslagen op het
binnenland. Het huidige herstel onderscheidt zich hiermee van eerdere (vermeende) herstelperiodes, die louter door de export werden
gedragen en hierdoor niet duurzaam bleken te zijn.
Dat het Japanse herstel geleidelijk overslaat op het binnenland komt goed naar voren in het Tankan-rapport, dat voor verschillende
sectoren het ondernemersvertrouwen weergeeft. Nadat medio 2003 de vertrouwensindex van grote industriële bedrijven al positief werd,
werden in het eerste kwartaal van 2004 ook de indices van grote dienstverlenende bedrijven en middelgrote industriële bedrijven positief.
In het tweede kwartaal werd ook de index van kleine industriële bedrijven positief. De dienstverlenende bedrijven en het midden- en
kleinbedrijf zijn vooral afhankelijk van het binnenland en lopen altijd achter bij de grote bedrijven in de industrie, die vooral gericht zijn
op de export.
Doordat Japan erg afhankelijk is van de wereldeconomie is het gebruikelijk de vertrouwensindex voor grote industriële bedrijven als
toonaangevend aan te merken. In het tweede kwartaal steeg deze Tankan-index met 10 punten tot 22, het hoogste niveau sinds het
uiteenspatten van de aandelenluchtbel begin jaren negentig. Deze forse stijging is opmerkelijk aangezien de onzekerheden zijn
toegenomen, enerzijds door de pogingen van China om de economie af te remmen en anderzijds door het risico dat de Amerikaanse groei
matigt nu de cyclus van renteverhogingen is ingezet.
Hester Veenstra en Sander Hoek
Figuur 1
890357
Figuur 1. Tankan-index Japan

Copyright © 2004 – 2005 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteurs