U heeft gezocht op: *

121 resultaten

Datum Relevantie
Lees nu

ESB 4764: Begrotingsunie

Europese integratie om de eurozone te versterken: een nummer vol voor- en tegenargumenten. Met bijdragen van Christiaan van der Kwaak, Tjalle Aarden, Toep van Dijk, Jesper Hanson, Auke Zijlstra, Xavier Everaert, Bart van Riel, Marko Bos en Tom van Veen. Daarnaast betogen Stéphanie van der Geest, Joris Rijken, Erik Schut en Marko Varkevisser dat het macrobeheersinstrument in de zorg het doel - het beheersen van de zorguitgaven - voorbijschiet; Bert Burger is kritisch op de manier waarop China op het wereldtoneel opereert; Robert Vergeer, Martijn Blom en Sander de Bruyn vinden opvallende resultaten bij de doeltreffendheid en doelmatigheid van energiebesparende en -producerende subsidies. En nog veel meer.

Lees nu

ESB 4761: Industriepolitiek

Van topsectoren naar de regio: deze ESB staat in het teken van moderne industriepolitiek. Met Matthijs Jansen, en Bastiaan Overvest en Roel van Elk over de topsectorenaanpak. De analyse van Evert-Jan Velzing met de titel 'Specifieke woorden, maar generieke daden'. En meerdere artikelen over regionaal-economisch beleid. Wat u zeker niet mag missen: Ben Dankbaar en Hans Schenk bespreken lessen uit Groot-Brittannië. Daarnaast in dit nummer legt Alfred Kleinknecht uit waarom de negatieve inkomstenbelasting net als het basisinkomen geen goed plan is. Machiel van Dijk en Bart Voogt koppelen data en vinden een vreemd patroon bij huizenkopers. Wout Verheij en Nynke de Witte evalueren de overheid als bank. En nog veel meer.

ESB

Huizenprijzen en pensioenen bepalend voor vermogens van generaties

Nederlandse huishoudens zijn kwetsbaar voor ­schommelingen in financiële markten. Dat komt door de wijze waarop hun ­balansen zijn samengesteld: met veel hypotheekschuld en illiquide ­bezittingen in de vorm van huis en pensioen. Hierbij bestaan ­grote verschillen tussen generaties. Hoe ontwikkelen de balansen van huishoudens zich in de toekomst, en welk beleid kan de nadelen van lange balansen verkleinen?