U heeft gezocht op: *

186 resultaten

Datum Relevantie
ESB

Middelingsregeling vooral gunstig voor hoge inkomens

Mensen met een sterk wisselend inkomen betalen door de progressiviteit van het belastingstelsel meer belasting dan mensen met een vergelijkbaar, maar constant inkomen. De middelings­regeling die daar wat aan poogt te doen is echter weinig efficiënt en effectief, mede doordat de heffingskortingen zijn uitgezonderd. Dit is vooral voor lagere inkomens nadelig.

ESB

Stabiliteits- en Groeipact is toe aan grondige herziening

Het Europese Stabiliteits- en Groeipact is ooit ingevoerd als ‘extra garantie’ om de budgettaire discipline van eurolanden te ­garanderen. De onvrede over het pact is in de loop der tijd zo groot geworden, dat er een breed gedragen gevoel is dat een grondige herziening noodzakelijk is. Het Europees Begrotingscomité doet een voorstel.

Lees nu

ESB 4761: Industriepolitiek

Van topsectoren naar de regio: deze ESB staat in het teken van moderne industriepolitiek. Met Matthijs Jansen, en Bastiaan Overvest en Roel van Elk over de topsectorenaanpak. De analyse van Evert-Jan Velzing met de titel 'Specifieke woorden, maar generieke daden'. En meerdere artikelen over regionaal-economisch beleid. Wat u zeker niet mag missen: Ben Dankbaar en Hans Schenk bespreken lessen uit Groot-Brittannië. Daarnaast in dit nummer legt Alfred Kleinknecht uit waarom de negatieve inkomstenbelasting net als het basisinkomen geen goed plan is. Machiel van Dijk en Bart Voogt koppelen data en vinden een vreemd patroon bij huizenkopers. Wout Verheij en Nynke de Witte evalueren de overheid als bank. En nog veel meer.