U heeft gezocht op: *

7 resultaten

Datum Relevantie
ESB

Macro-economische effecten van hulp onmogelijk vast te stellen

Helpt hulp? Deze vraag proberen economen al sinds de jaren zestig te beantwoorden. Op microniveau zijn er wat dat betreft de laatste decennia interessante resultaten geboekt – een uiting daarvan is de Nobelprijs voor Banerjee, Duflo en ­Kremer. Maar tegelijkertijd ­worden er ook studies verricht op macro-economisch niveau studies verricht. Dat zijn echter hopeloze exercities.

ESB

Beter evalueren van hulp vergroot de impact ervan

Wereldwijd geven donoren voor meer dan 125 miljard euro aan ontwikkelingshulp, waarvan ongeveer een vijfde via non-gouvernementele organisaties. Wetenschappelijke impact-evaluaties – al dan niet via experimenten – hebben veel kennis opgeleverd over wat werkt en wat niet. Desondanks is er in Nederland nog niet veel veranderd in de praktijk van het evalueren van ontwikkelingsprojecten.