U heeft gezocht op: *

511 resultaten

Datum Relevantie
ESB

Jonggehandicapten vaker aan het werk door Participatiewet

De verantwoordelijkheid voor jonggehandicapten is vanaf 2015 verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Daarbij komt een sterkere prikkel om te werken, en ook een prikkel voor de gemeenten om zo veel mogelijk jonggehandicapten aan het werk te helpen. Heeft dit ertoe geleid dat nu meer jonggehandicapten aan het werk zijn?

ESB

Mindere kwaliteit van arbeid kan leiden tot latere arbeidsongeschiktheid

Bij de preventie van arbeidsongeschiktheid richt het beleid zich veelal op de fysieke of mentale belasting van het werk. Maar beïnvloedt de bedrijfscultuur, sociale sfeer en het bieden van ­perspectieven niet ook de kans de kans dat iemand wel of niet langdurig uitgeschakeld wordt? Een analyse van de rol van ­kwaliteit van arbeid in brede zin.

ESB

Verleden, heden en toekomst van de arbeidsongeschiktheid

In 2006 werd de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen van kracht. De wet vormde het sluitstuk van een reeks van hervormingen die allemaal tot doel hadden om het gebruik van de werknemersverzekering voor arbeidsongeschiktheid beheersbaar te maken. In die opzet zijn deze hervormingen geslaagd, maar toch verschijnen er de laatste jaren steeds meer wolken aan de horizon.