U heeft gezocht op: *

19 resultaten

Datum Relevantie
ESB

ESB 4812: Stabiliteit eurozone

De president van de Europese Centrale Bank wist tien jaar geleden de eurocrisis min of meer te bezweren. Met de huidige inflatie, is het de vraag of de centrale bank de muntunie ook in de toekomst uit de brand zal kunnen blijven houden. Daarover dit themanummer, met bijdragen van onder anderen André Kolodziejak, Bram Gootjes, Jakob de Haan, Lévi Kuiper, Christiaan van der Kwaak, Enrico Perotti, Oscar Soons, Wim Boonstra, Bas van Geffen, Niels van Kemenade, Fons van Overbeek, Olaf Sleijpen, Ton Nijhuis, Cees Ullersma en Jens van ‘t Klooster.

ESB

Oekraïnecrisis verbetert het toekomstperspectief van de euro

De onlangs beschikbaar gekomen dagboekaantekeningen van André Szász – voormalig directielid van De Nederlandsche Bank – laten zien dat de euro geen economisch project is met politieke gevolgen, maar een politiek project met economische ­consequenties. Wat betekent zijn analyse voor de invloed van de Oekraïnecrisis op het toekomstperspectief van de euro?

ESB

Aantal verdieners in huishouden bepaalt inkomens- én arbeidsmarktpositie

Het tweeverdienersmodel is de afgelopen decennia steeds gebruikelijker geworden, maar er is ook nog een aanzienlijk aantal huishoudens met slechts één kostwinner. Het gevolg is dat het huishoudensinkomen meer bepaald wordt door het aantal verdieners in een huishouden dan door het uurloon. Dat zet de ongelijkheid, de arbeidsmarkt en het bijbehorende beleid op zijn kop.

ESB

Pas gematigd monetarisme toe in de eurozone

Het macro-economische beleid in de eurozone werd sinds de financiële en eurocrisis ­gekenmerkt door een excessief beroep op monetair beleid, terwijl er door ­overheden een krap budgettair beleid werd gevoerd. Het ­gematigd monetarisme, een denkkader uit de geschiedenis van het economisch denken in Nederland, biedt handvatten voor een evenwichtigere ­beleidsmix.