U heeft gezocht op: gemeenten

3726 resultaten

Datum Relevantie
ESB

Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt

We stellen voor om gemeenten en hun bestaande inwoners financieel meer te laten profiteren ... De opbrengsten hiervan stellen gemeenten in staat om maatschappelijke doelen – zoals ... Hierdoor wordt het voor gemeenten en projectontwikkelaars eenvoudiger om met elkaar

ESB

Oplossen van de woningcrisis vergt meer regie over aanbodzijde

Ook de gemeenten – de partijen die uiteindelijk grond zullen moeten herbestemmen ... Waar gemeenten met een actief grond­beleid woningen ontwikkelen op terrein dat ze ... Gemeenten voeren nu, mede met het oog op de risico’s van actief grondbeleid, in ­ ... Dergelijke kaders kunnen de bouwkosten drukken, onderhandelingen tussen gemeenten

ESB

De overheid kan en moet aan het werk voor een gezondere woningmarkt

Door deze problematiek hebben gemeenten namelijk prikkels om minder te bouwen dan ... Door gemeenten te laten profiteren van de winsten die ontstaan bij gebiedsontwikkeling ... , vergroot dat de prikkel voor gemeenten om te bouwen. ... Gemeenten kunnen dan de opbrengst van de heffing inzetten om de nieuwbouw betaalbaar

ESB

Van elke drie huishoudens met recht op bijstand, maakt er één geen gebruik van

Gemeenten geven in interviews aan dat zelfstandigen vaak denken geen recht te hebben ... Daarnaast noemen gemeenten ook het feit dat zelfstandigen soms te trots zijn om bijstand ... Volgens de ondervraagde gemeenten komt het verschil tussen mensen met een Europese ... Proactief handelen vanuit de gemeenten en rijksoverheid kan voorkomen dat deze mensen

ESB

Opkoopbescherming vergroot de kansen van jonge huizenkopers

Per 1 januari 2022 biedt de Wet opkoopbescherming gemeenten de mogelijkheid om prijsgrenzen ... Optimale prijsgrens De Wet opkoopbescherming biedt gemeenten de mogelijkheid om een ... De meeste gemeenten baseren de prijsgrenzen op de verdeling in de koopwoningvoorraad ... Om een beeld te geven van de eventuele grenzen die gemeenten kunnen stellen, nemen