U heeft gezocht op: en vele anderen

3555 resultaten

Datum Relevantie
ESB

Langetermijnbelangen worden bij de aanpak van corona veronachtzaamd

Het grote belang van onderwijs voor onze welvaart wordt wereldwijd bevestigd door vele ... generaties (degenen die tussen 1935 en 1945 geboren werden; nu 75 tot 85 jaar oud) vele ... een mes dat aan twee kanten snijdt: je kan een beroep doen op de solidariteit van anderen ... , maar anderen kunnen ook een beroep doen op jouw solidariteit.

ESB

Verstandig COVID-19-beleid vereist integrale aanpak van economie en epidemiologie

; en ten tweede dat mensen hun eigen gezondheidsrisico’s meewegen, maar die van anderen ... verwachting twee maal zoveel besmette personen zijn die allen twee maal zo veel anderen ... hersteld is, maar waarschijnlijk kan dit eerder worden bereikt omdat degenen met vele ... immuniteit via het doormaken van een infectie dan wel een vaccinatie (mits je dan anderen

ESB

Aloude export-oriëntatie staat verduurzaming van onze landbouw in de weg

gemengde bedrijven, in combinatie met dalende prijzen tijdens de depressie, maakte dat vele ... landbouw al vóór de Tweede Wereldoorlog was ingezet, was het in Nederland voor de vele ... en Saneringsfonds op om kleine boeren uit te kopen en zo meer landbouwgrond voor anderen ... landbouwsector export-georiënteerd wilden houden om zo een grootschalige armoede onder de vele