U heeft gezocht op: cao

1001 resultaten

Datum Relevantie
ESB

Instroom jonge werknemers en flexwerkers drukt de loongroei sinds 2014

Dat is niet alleen een gevolg van een lage cao-loongroei, maar ook van het achterblijvende ... incidentele loon, wat gelijk is aan het verschil tussen de bruto-loongroei en de cao-loongroei ... incidentele loon zich procyclisch, en stegen de brutolonen doorgaans juist harder dan de cao-lonen ... samenstellingseffect berekend op basis van de bruto-loongroei (dus inclusief de cao-loongroei

ESB

Maatstaven en verklaringen voor de achterblijvende loonontwikkeling

Groenewegen (2017) laat zien dat de perioden waarin de cao-lonen harder stijgen dan ... ontwikkeling van de incidentele lonen – het deel van de lonen dat niet volgt uit cao-wijzigingen ... Het CPB (2018) verwacht dat de cao-lonen in 2019 harder zullen stijgen dan de ­inflatie ... Kleine werkgevers die hun werknemers cao-lonen betalen, hebben moeite met de concurrentie