U heeft gezocht op: bijstand

982 resultaten

Datum Relevantie
Blog

Meest kwetsbare zelfstandigen niet geholpen met verplichte zzp-basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid

daar waar nu kostenafwenteling plaatsvindt van arbeidsongeschiktheidskosten via de bijstand ... Verder zou het kunnen dat in de bijstand het nodige van cliënten verwacht wordt, ... arbeidsongeschikte zzp’ers zou voorkomen dat zij hun huis moeten ‘opeten’ alvorens in de bijstand ... regeling, maar juist met uitzondering van de meest kwetsbare groep die nu op de bijstand

ESB

Jonggehandicapten vaker aan het werk door Participatiewet

Kok et al. (2017) laten zien dat deze prikkel werkt, want de budgettering van de bijstand ... Minder dan een vijfde van de jongeren onder de Participatiewet doet een beroep op de bijstand ... Tweede Kamer (2013) Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening ... Minder dan een vijfde van de jongeren onder de Participatiewet doet een beroep op de bijstand

ESB

WIA stimuleert arbeidsdeelname en inkomen meer dan WAO

tot een stijging van het aantal mensen in andere uitkeringen, zoals de WW en de bijstand ... en voor een derde in een stijging van het aantal andere uitkeringen, zoals WW, bijstand ... die niet aan het werk komen, ontvangen mogelijk een andere uitkering, zoals WW, bijstand ... die met hun uitkering en eventuele toeslagen niet aan het sociaal minimum komen, bijstand