U heeft gezocht op: bijstand

1014 resultaten

Datum Relevantie
ESB

Nederlanders zijn voor een genereuze én activerende bijstand

In 2021 moest een vrouw uit de gemeente Wijdemeren 7.000 euro aan bijstand terugbetalen ... De menselijke maat zou terug moeten komen in de bijstand, om onredelijke sancties ... Dus: hoe denken Nederlanders over de toekomstige inrichting van de bijstand? ... Respondenten kregen eerst algemene achtergrond­informatie over de huidige bijstand

ESB

Van elke drie huishoudens met recht op bijstand, maakt er één geen gebruik van

De algemene bijstand is het laatste inkomensvangnet dat we in Nederland hebben (kader ... De algemene bijstand is daarom van cruciale betekenis om bestaanszekerheid te garanderen ... Literatuur Inspectie SZW (2021) Niet-gebruik van de algemene bijstand. ... De bijstand is een recht op huishoudensniveau.

ESB

Neem prikkels tegen samenwonen weg om het woningtekort te verkleinen

De tweede barrière tegen het samenvoegen van huishoudens is de bijstand. ... Allemaal logisch, want de kinderen kunnen ook inkomen verdienen of bijstand krijgen ... (Onder)verhuur veelal niet toegestaan Ook Nederlanders die niet in de AOW of de bijstand ... Door die prikkels weg te nemen – zowel in de AOW en de bijstand als in de standaard

ESB

Financiële veerkracht zzp’ers in praktijk groter dan vooraf verwacht

zullen bij het wegvallen van hun ondernemersinkomen een beroep moeten doen op de bijstand ... Hierdoor kan, na het wegvallen van het ondernemersinkomen, een ‘val in de bijstand ... in cluster 2 en 3, zou je verwachten dat een groot deel van deze zzp’ers in de bijstand ... Twee jaar na het wegvallen had nog één procent van hen bijstand.