U heeft gezocht op: Zorgverzekeraars Nederland

162 resultaten

Datum Relevantie
ESB

Bundelbekostiging in de zorg is mogelijk, ondanks belemmeringen

invoering van bundelbekostiging onder andere een verschuiving van financieel risico van zorgverzekeraars ... Ook in Nederland wordt er steeds meer mee geëxperimenteerd (Van der Hijden et al. ... De respondenten waren vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ... andere zorgprofessionals te enthousiasmeren, belangen te verenigen en de relatie met zorgverzekeraars

ESB

Forse daling medicijnprijs leidt niet direct tot kostenbesparingen in de zorg

Onder andere de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland stelt (op haar website) dat ... In dit artikel, gebaseerd op Müskens et al. (2020), onderzoeken we of in Nederland ... onderbroken-tijdreeksanalyse hebben we binnen een representatief algemeen ziekenhuis in Nederland ... de Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg stelt dat de meeste zorgverzekeraars

ESB

Zorgverzekeringswet helpt om zorguitgaven in toom te houden

De uitvoering is in handen van (private) zorgverzekeraars en zorgaanbieders, via ... Het stelsel met gereguleerde marktwerking geeft, via de zorgverzekeraars, een prikkel ... Het Ministerie van Volksgezondheid, zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars ... In het laatste geval zouden scherp inkopende zorgverzekeraars een drukkend effect

ESB

Toepassing kartelverbod in de zorg laat veel ruimte voor samenwerking

Toepassing van de Mededingingswet In Nederland wordt bij de organisatie van gezondheidszorg ... ziekenhuiszorg betreft samenwerking tussen ziekenhuizen die verspreid liggen over Nederland ... Zorgverzekeraars speelden in dit geval een belangrijke rol. ... waren voornemens om gezamenlijk op te trekken, en slechts één protonencentrum in Nederland

ESB

Mededingingsprobleem geldt niet voor elk type ziekenhuiszorg

Typen ziekenhuiszorg In 2016 kende Nederland 79 ziekenhuizen en Universitair Medische ... Die eerste groep zorgverzekeraars heeft geen alternatief en ontkomt er niet aan om ... Om de (dreiging van) concurrentie te versterken, kunnen zorgverzekeraars meer zorg ... Zorgverzekeraars kunnen op hun beurt het uitwisselen van behandelingen faciliteren

ESB

Overlevingskansen van ziekenhuizen

Zorgverzekeraars worden geacht de prijs-kwaliteitverhouding van de ziekenhuiszorg ... kunnen leiden, vanwege de nieuwe context en de concentratie die inmiddels bij de zorgverzekeraars ... Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Zelfstandige Klinieken Nederland ... , Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ESB

Een halve eeuw ziekenhuisfusies in Nederland

Opgeteld vonden tussen 1970 en 2017 in Nederland maar liefst 133 ziekenhuisfusies ... Vóór de introductie van de WZV kwamen in Nederland nauwelijks ­ziekenhuisfusies voor ... totstandkoming van een nieuw zorgstelsel met ‘gereguleerde concurrentie’, zowel tussen zorgverzekeraars ... Juffermans, P. (1982) Staat en gezondheidszorg in Nederland .

ESB

Beheersing zorguitgaven via macrobeheersinstrument is riskant

middel van het afsluiten van meerdere hoofdlijnen­akkoorden met zorgaanbieders en zorgverzekeraars ... De afgelopen maanden werd er door zorgaanbieders en zorgverzekeraars terughoudend ... Dit kan de totstandkoming van contractuele afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders ... Zorgverzekeraars Nederland. - Inzet van het macrobeheers­instrument (mbi) dreigt

ESB

Het eigen risico is het solidariteitsdilemma van de zorg in een notendop

Zorgverzekeraars benadrukken verschillende aspecten: het remgeldeffect, de vergroting ... kostenbewustzijn of een solidariteitsventiel dat zorgt voor voldoende draagvlak bij ‘gezond Nederland ... Bovendien behoren eigen betalingen in Nederland tot de laagste van Europa (OESO, ... Namens Zorgverzekeraars Nederland pleitte ik in 2015 al voor het niet verder verhogen

ESB

Mythes en misvattingen eigen risico ontkracht

Volgens OESO-­cijfers zijn de eigen betalingen in Nederland 2,4 procent van de totale ... Bijvoorbeeld in België en Zwitserland ontvangen lage ­inkomens – net als in Nederland ... tegenstelling tot wat sommige mythes en misvattingen suggereren, is de zorg in Nederland ... In internationaal perspectief zijn de eigen betalingen aan de gezondheidszorg in Nederland

ESB

Marktprikkels verbeteren zorg niet bij reageerbuisbevruchting

We verwachten dat goedpresterende klinieken in Nederland groeien in volume en marktaandeel ... Discussie Patiënten en zorgverzekeraars kiezen maar zeer beperkt voor aanbieders ... Zorgverzekeraars kunnen deze beweging stimuleren door het vergroten van transparantie ... Cohlen et al. (2008) Tien jaar resultaten van in-vitrofertilisatie in Nederland,