U heeft gezocht op: Inhoudsopgave

110 resultaten

Datum Relevantie
overig

ESB 4744: Begroten

Het thema van deze ESB is Begroten.Ook leest u hier het traditionele kerstverhaal en de Economentop 40 2016. Wie is 's lands meest vooraanstaande Nederlandse econoom? Daarnaast bijdragen over het effect van ouderparticipatie op schoolprestaties, een aanzet voor een nieuwe handelspolitieke agenda en onderzoek naar het beslag op de sociale zekerheid.Ten slotte wordt u deze vakantie bezig gehouden door een selectie van de opgaven uit de AEclipse National Economics Olympiad.

overig

ESB 4755: Monetaire marges

Nu het einde van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank in zicht is kijken we vooruit met Sijlvester Eijffinger, Lex Hoogduin, Wim Boonstra, Daniël van Schoot, Christiaan Pattipeilohy, Jan Willem van den End, Renske Maas en Han de Jong. David-Jan Jansen en Jakob de Haan vroegen aan centralebankpresidenten in hoeverre ze denken het nieuwe beleidsinstrumentarium te gaan gebruiken. Daarnaast Martijn van den Assem en Dennie van Dolder over de Nobelprijs voor gedragseconoom Richard Thaler. Philip Hans Franses over een nieuwe kwartaalindicator voor het bbp. Bas Butler, Dorinth van Dijk en Ad Stokman over ramingen. En veel meer relevant economisch onderzoek.

overig

ESB 4759: Voorbereid op natuurrampen

De ESB van maart staat in het teken van natte voeten en dijken: Deltacommissaris Wim Kuijken, Wouter Botzen, Ian Koetsier, Adriaan Perrels en Ira Helsloot schrijven over het voorbereiden op klimaatveranderingen. Elco Koks en Trond Husby doen aanbevelingen om berekening van de optimale dijkhoogte te verbeteren. Daarnaast in deze ESB: Maarten Allers, Joes de Natris en Harm Rienks over zetelverlies van besturende partijen in gemeenteraden. Fabian Dekker over bullshitjobs. En nog veel meer.

overig

ESB 4760: Loongolf verwacht

De ESB van april staat in het teken van krapte op de arbeidsmarkt en hogere lonen. Een analyse van de Philips-curve door zowel Thomas Kooiman en Daan van der Linde; en door Dennis Bonam, Jakob de Haan & Duncan van Limbergen. Andries de Grip beschrijft structurele loonontwikkelingen. Daarnaast onder andere Wimar Bolhuis over de adviezen van de Studiegroep Begrotingsruimte; Jorien van der Laan & Roeland Geuns over gemeentelijke initiatieven om uit de schuldhulverlening te komen; Ed Groot over pensioen en AOW; Jasper de Jong & Rebekka Tselms over nieuwsberichten tijdens de crisis; Wieteke Conen over de waarde van werk en Yvonne Adema & Bas Scheer over werkloosheidsramingen.

overig

Inhoud 4761: Industriepolitiek

Van topsectoren naar de regio: deze ESB staat in het teken van moderne industriepolitiek. Met Matthijs Jansen, en Bastiaan Overvest en Roel van Elk over de topsectorenaanpak. De analyse van Evert-Jan Velzing met de titel 'Specifieke woorden, maar generieke daden'. En meerdere artikelen over regionaal-economisch beleid. Wat u zeker niet mag missen: Ben Dankbaar en Hans Schenk bespreken lessen uit Groot-Brittannië. Daarnaast in dit nummer legt Alfred Kleinknecht uit waarom de negatieve inkomstenbelasting net als het basisinkomen geen goed plan is. Machiel van Dijk en Bart Voogt koppelen data en vinden een vreemd patroon bij huizenkopers. Wout Verheij en Nynke de Witte evalueren de overheid als bank. En nog veel meer.

ESB

Inhoud 4763: Verplichte datadeling

Hoe om te gaan met bedrijven die een competitief voordeel halen uit hun exclusieve toegang tot grote hoeveelheden data? Zijn zij met hun vernieuwingen een bron van welvaart, of staan zij innovaties juist in de weg? Deze vragen staan centraal in ons themanummer over verplichte datadeling. Met bijdragen van Joost Witteman, Erik Brouwer, Tom Smits, Inge Graef, Jens Prüfer, Gelijn Werner, Andor van Dongen, Geertjan Holtrop, Freek Bruggert, Jan Tichem en Pierre Koning.

overig

ESB 4764: Begrotingsunie

Europese integratie om de eurozone te versterken: een nummer vol voor- en tegenargumenten. Met bijdragen van Christiaan van der Kwaak, Tjalle Aarden, Toep van Dijk, Jesper Hanson, Auke Zijlstra, Xavier Everaert, Bart van Riel, Marko Bos en Tom van Veen. Daarnaast betogen Stéphanie van der Geest, Joris Rijken, Erik Schut en Marko Varkevisser dat het macrobeheersinstrument in de zorg het doel - het beheersen van de zorguitgaven - voorbijschiet; Bert Burger is kritisch op de manier waarop China op het wereldtoneel opereert; Robert Vergeer, Martijn Blom en Sander de Bruyn vinden opvallende resultaten bij de doeltreffendheid en doelmatigheid van energiebesparende en -producerende subsidies. En nog veel meer.

overig

ESB 4765: Ongelijkheid

Vier jaar geleden bracht Piketty’s analyse van de groeiende ongelijkheid een schokgolf teweeg, aldus Paul de Beer in de inleiding van dit themanummer. In deze ESB kijken we naar ongelijkheid in Nederland met: het verschil in rijkdom tussen ouders en hun kinderen; de grens tussen rijk en extreem rijk; het gevolg van eigenwoningbezit voor de mening over herverdeling; inflatieniveaus tussen inkomensgroepen en de bruikbaarheid van de arbeidsinkomensquote. Verder blijkt er geen verschil in de productiviteitsontwikkeling van grote en kleine bedrijven. De managementkwaliteit blijft achter in Nederland. Afgestudeerde economen komen over het algemeen goed terecht. En het vervolg van discussie over het pensioenstelsel. En nog veel meer.

overig

ESB 4766: Ziekenhuisfusies

In deze ESB kijken we naar de voor- en nadelen van ziekenhuisfusies, met onder andere Anne-Fleur Roos, Erik Schut en Marko Varkevisser over een halve eeuw fusies; de overlevingskansen van ziekenhuizen door Martin den Hartog, Richard Janssen en Bart-Jeroen Haselbekke en een discussie over de prijs van zorg bij gefuseerde ziekenhuizen tussen Gabrielle ten Broeke en Arienne Gommers en Ron Kemp en Lydia van 't Veer. Buiten het thema een analyse van proefschriften door Sam de Muijnck; Rens Nissen en Niels Muselaers verwonderen zich; Arjan Ruijs, Gusta Renes, Mark Koetse en Aart de Zeeuw over de discontovoet van natuur. En nog veel meer.

overig

ESB 4767: Huizenprijzen

In dit themanummer alles over de explosie van de huizenprijzen. Onder andere een interview met Harvard-econoom Edward Glaeser; George Gelauff, Ioulia Ossokina en Coen Teulings over de welvaartseffecten van de zelfrijdende auto; Dorinth van Dijk en Geert Mesters over het belang van de Amsterdamse woningmarkt voor de rest van het land. Daarnaast Mark Sanders over de Nobelprijzen voor William Nordhaus en Paul Romer. Ruben Cox onderzocht dwangmatig handelsgedrag bij beleggers. Harry van Dalen en Kène Henkens over de wenselijkheid van vroegpensioen, gevolgd door een analyse van Sander Muns over de fiscale gevolgen ervan.

overig

ESB 4772: Arbeidsongeschikt

Deze editie van de ESB staat in het teken van arbeidsongeschiktheid: Pierre Koning over verleden en toekomst van de WIA; Martine van Egmond, Ernest de Vroome en Wendela Hooftman over de relatie tussen de kwaliteit van arbeid en arbeidsongeschiktheid; Jan-Maarten van Sonsbeek, Tunga Kantarci en Yi Zhang vergelijken de WIA en de WAO. Daarnaast Lans Bovenberg en Theo Nijman over persoonlijk maken van pensioenen, Mahir Alkaya over de macht van aandeelhouders en Johannes Bollen over de energietransitie. En nog veel meer.

overig

ESB 4771: Grondstoffen

Deze ESB staat in het teken van Grondstoffen, met onder andere Casper Burgering over de Chinese materiaalhonger; Esther Mot, Annemiek Verrips en Gerbert Romijn over het beprijzen van milieuschade; Geert Woltjer, Piet Rijk en Martijn van der Heijde over coasiaans en ostromiaans milieubeleid. Daarnaast Danijela Piljic en Ria Roerink over platformisering van de bankensector, Lans Bovenberg en Coen Teulings zijn het eens over pensioenen; Sofie Cabus over leven lang leren en economische groei. Jarig van Sinderen met een in memoriam over Koos Andriessen. En nog veel meer.

overig

ESB 4770: Circulaire economie

Het thema is deze maand Circulaire economie: Maikel Kishna, Frank Dietz en Trudy Rood hebben onderzoek gedaan naar de omvang van de circulaire economie in Nederland; Sjak Smulders, Reyer Gerlagh en Sophie Zhou beschrijven wat er nodig is voor een circulaire economie in 2050; Daan van Soest en Ben Vollaard deden een experiment met boetes bij afvalscheiding. De column is geschreven door Herman Wijffels. Daarnaast artikelen over gemeentelijke samenwerking, belastingramingen en de Europese arbeidsmarkt. En een interview met grondlegger van de gedragseconomie David Laibson.

overig

ESB 4769: Nieuw geld

Vandaag verschijnt het WRR rapport over een nieuw geldstelsel. Deze ESB bevat een aantal artikelen over de toekomst van ons geldstelsel. Met onder andere een taxonomie van monetaire alternatieven door Teunis Brosens, Remco de Boer geeft inzicht over de motieven achter het bezit van crypto's, Mark Sanders zet uiteen waarom het hard nodig is dat de banken geprivatiseerd worden. Daarnaast Ad Marijs over Adam Smith als de inspirator van de gedragseconomie. Carin van der Cruijsen en Joris Knoben onderzoeken of mensen het betaalgedrag van anderen in hun omgeving kopiëren.