U heeft gezocht op: *

258 resultaten

Datum Relevantie
Kort

Huishoudens verwachtten in april hoge inflatie maar geen recessie

Verwachtingen van huishoudens kunnen de macro-economie beïnvloeden. Zo kunnen hogere inflatieverwachtingen zich vertalen in een daadwerkelijk hogere inflatie en kan de verwachting van een recessie juist ook zorgen voor minder consumptie. Het LISS-panel van april 2022 laat zien dat huishoudens wel een hoge inflatie verwachten, maar zich nog geen zorgen maken over de economie als geheel.

Kort

Druk woonlasten groot bij alleenstaande huiseigenaren

In 2021 was het deel van het besteedbaar inkomen dat woningeigenaren kwijt zijn aan woonlasten (woonquote) gemiddeld 23,4 procent. Achter dit gemiddelde gaan echter grote verschillen schuil. In 2022 nemen de woonlasten hoogstwaarschijnlijk toe door de snel stijgende energieprijzen en hypotheekrentes. Welke groepen huishoudens zijn het meest kwetsbaar voor deze stijgende woonlasten?

Kort

Extra opwekking groene elektriciteit vooral in dunbevolkte gebieden

Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen vereist in Nederland meer opwekking van groene elektriciteit. Nu de uitvoering van het Klimaatakkoord en het coalitieakkoord vorm krijgen, blijkt dat meer dan een kwart van de landelijke opschaling is gepland in dunbevolkte gebieden. Dat zal het nog moeilijker maken om voor de uitvoering van de plannen aan voldoende mensen te komen.

Kort

Winst Nederlandse banken in 2021 op recordniveau sinds kredietcrisis

In 2021 heeft het Nederlandse bankwezen de hoogste nettowinst behaald sinds de kredietcrisis in 2008. Met uitzondering van 2020 zijn de gezamenlijke nettowinsten van Nederlandse banken de afgelopen tien jaar gestaag gestegen. Ze behaalden in 2021 gezamenlijk een nettowinst van ruim 13,8 miljard euro, ruim een verdubbeling ten opzichte van 5,2 miljard euro in het eerste coronajaar 2020.