U heeft gezocht op: *

21895 resultaten

Datum Relevantie
Kort

Druk woonlasten groot bij alleenstaande huiseigenaren

In 2021 was het deel van het besteedbaar inkomen dat woningeigenaren kwijt zijn aan woonlasten (woonquote) gemiddeld 23,4 procent. Achter dit gemiddelde gaan echter grote verschillen schuil. In 2022 nemen de woonlasten hoogstwaarschijnlijk toe door de snel stijgende energieprijzen en hypotheekrentes. Welke groepen huishoudens zijn het meest kwetsbaar voor deze stijgende woonlasten?

Kort

Extra opwekking groene elektriciteit vooral in dunbevolkte gebieden

Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen vereist in Nederland meer opwekking van groene elektriciteit. Nu de uitvoering van het Klimaatakkoord en het coalitieakkoord vorm krijgen, blijkt dat meer dan een kwart van de landelijke opschaling is gepland in dunbevolkte gebieden. Dat zal het nog moeilijker maken om voor de uitvoering van de plannen aan voldoende mensen te komen.

ESB

ESB 4811: Onvoltooide emancipatie

Wie graag trends doortrekt, heeft op de wat langere termijn een reden tot optimisme over de economische emancipatie in Nederland. Maar voltooid is zij nog niet. Wat gaat er nog niet goed, en wat kan er concreet worden gedaan? Daarover dit themanummer, met bijdragen van onder anderen Alexandra de Pleijt, Jesper de Groote, Joey Tang, Isabella Grabner, Sophie DeBroe, Hans Schmeets, Anne Kingma, Anneleen Vandeplas, Tanja van der Lippe, Jelle Lössbroek, Lea Kröner, Henriëtte Prast en Harry van Dalen.