Ga direct naar de content

Redactioneel: Toekomst ESB

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 27 2015

.

Redactioneel ESB

Toekomst ESB
Geachte lezer,

Z

gen goed in kaart en geeft ze deze
mee aan de betrokken wetenschappers. ESB verzamelt en publiceert
de stand van het wetenschappelijke
denken over het beleidsvraagstuk
en organiseert tenslotte een discussie tussen alle betrokken partijen
op basis van de gepubliceerde wetenschappelijke inzichten. Onze
missie, zijnde het bevorderen van
wetenschappelijk gebaseerd beleid,
wordt hierdoor versterkt.

oals u in de bijgevoegde
bief kunt lezen en zoals
u wellicht al heeft opgemerkt uit diverse media, is uw geliefde ESB overgenomen door de
FD Mediagroep.
Om uw eerste vraag daarbij direct
te beantwoorden: ja, we zijn hier
als redactie ontzettend enthousiast
over en zijn al een jaar in afwachEconomie.nl zal ook een verandeting van dit besluit. Sterker nog,
ring gaan doormaken. Terwijl ESB
ESB heeft zelf op deze overname
vooral de kennisoverdracht dient
aangestuurd. De reden hiervoor is
Sandra Phlippen
tussen de driehoek wetenschap,
eenvoudig. ESB is hét economen
Hoofdredacteur ESB
beleid en politiek, zal economie.nl
vakblad en het FD is dé financieel
s.phlippen@sdu.nl
gericht zijn op het bredere econoeconomische krant van Nederland.
misch debat. Economie.nl wordt
Dan is er onder andere ook nog de
multimedialer en meer wetenzeer ondernemende BNR nieuwsradio, waar de auteurs van ESB al veelvuldig als gast te ho- schapsjournalistiek.
Dit is een grove weergave van een deel van onze plannen
ren zijn om het economisch nieuws te duiden.
ESB is sinds woensdag 10 januari gevestigd in het hart van voor de komende tijd. Liever dan erover schrijven, laten we
dit bruisende nieuwsgezelschap en voelt zich daar helemaal u zien wat voor moois we allemaal voor u in petto hebben.
We hopen dan ook zeer dat u bij ons blijft en dat u zich vrij
thuis.
Wat gaat dit voor ESB betekenen en wat gaat u als lezer voelt om ons te laten weten wat uw gedachten over de ontwikkelingen van uw lijfblad zijn.
daarvan merken?
In eerste instantie niets. ESB is en blijft het vakblad waarin
u de meest recente beleidsrelevante onderzoeksresultaten
kunt lezen. ESB blijft ook tweewekelijks op papier verschij- Het ESB redactie-team:
nen, en de nauwe samenwerking met de KVS blijft in tact en
Sandra Phlippen
van groot belang voor ESB.
Wij zijn er stellig van overtuigd dat in deze nieuwe omge- Gelijn Werner
ving de oplage van ESB weer sterk kan groeien, zij het op Alain Bazin
papier of online. Met ons kleine redactieteam konden wij Matthijs Willemse
jarenlang weliswaar de inhoud met veel plezier verzorgen Felix Haan
maar was er weinig armslag over om aan marketing en ver- Jacques van Schie
koop te besteden. Dat gaat nu veranderen en we zijn er verheugd over omdat het betekent dat ESB met een gezond
verdienmodel de toekomst tegemoet kan treden. En daarbij
ontbreekt het ons uiteraard niet aan plannen.
Een van die plannen is om onze activiteiten op papier, online en onze live debatten, op elkaar te laten aansluiten en
daarbij gebruik te maken van het vliegwieleffect dat het FD
en BNR met hun bereik voor ons kunnen hebben.
Onze dossiers zullen belangrijker en specifieker worden.
Een ESB dossier brengt straks wetenschappers en belanghebbenden bij een specifieke beleidskwestie bij elkaar gedurende een zo groot mogelijk deel van de beleidscyclus. Bij
elke stap in het beleidsproces, van beleidsvoorbereiding, -beslissing, -uitvoering tot -evaluatie brengt ESB de beleidsvra-

Jaargang 100 (4702) 29 januari 2015

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

33

Auteur