Ga direct naar de content

Meer genderonderzoek

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 8 2024

Het aandeel vrouwelijke promovendi in de economische wetenschap is de laatste twee decennia gestagneerd op ongeveer een derde. Tegelijkertijd is het aandeel gendergerelateerde dissertaties flink toegenomen: van twee procent in 2000 naar negen procent in 2021. Dat laten Antman et al. zien met behulp van de EconLit-dissertatiedatabase en algoritmen die op basis van een naam de demografie vaststellen. Zowel mannelijke als vrouwelijke promovendi zijn vaker over genderthema’s gaan schrijven, al schrijven vrouwen wel nog meer. De toename bij mannen kan komen door de gestegen maatschappelijke interesse of de invloed van vrouwelijke collega’s.

Antman, F.M., K.B. Doran, X. Qian en B.A. Weinberg (2024) Half empty and half full? Women in economics and the rise in gender-related research. NBER Working Paper, 32442.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie