rss_2.0ESB - Laatste nieuwsDe RSS feed van FD.nlhttps://esb.nu/laatste-nieuwsGebruik wijkverpleging ontwikkelt zich los van Wmo-ouderenzorg https://esb.nu/kort/20070900/gebruik-wijkverpleging-ontwikkelt-zich-los-van-wmo-ouderenzorgGebruik van wijkverpleging en Wmo-ouderenzorg lijkt zich los van elkaar te ontwikkelen: een toename van het aantal gebruikers van de Wmo-ouderenzorg gaat niet gepaard met een verandering in het aantal gebruikers van wijkverpleging.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070900/gebruik-wijkverpleging-ontwikkelt-zich-los-van-wmo-ouderenzorg2022-06-30T22:30:00.000+00:00Misgelopen https://esb.nu/kort/20070898/misgelopen-studiebeursRuim een kwart van de mbo-studenten maakte in 2019 geen gebruik van de aanvullende beurs terwijl ze hier wel recht op hadden.https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070898/misgelopen-studiebeurs2022-06-30T22:30:00.000+00:00CO2-grensheffing kan grote kostenpost worden voor industriehttps://esb.nu/esb/20070902/co-grensheffing-kan-grote-kostenpost-worden-voor-industrieEen CO2-grensheffing op goederenimport van buiten de Europese Unie zou Nederlandse bedrijven kunnen opzadelen met hogere inkoopkosten voor intermediaire producten. Dat blijkt uit nieuwe gegevens, die inzichtelijk maken in hoeverre Nederlandse bedrijven momenteel van deze importen gebruikmaken, en hoe deze ingevoerde producten in de Nederlandse ketens worden ingezet. https://esb-external-prod.imgix.net/wwODRCFPaux5L8Du4tD5LcR0BPQ.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070902/co-grensheffing-kan-grote-kostenpost-worden-voor-industrie2022-06-29T22:30:00.000+00:00Effect coronasteun op bedrijfsopheffingen lijkt beperkt https://esb.nu/esb/20070999/effect-coronasteun-op-bedrijfsopheffingen-lijkt-beperktHet recordlage aantal faillissementen tijdens de corona­crisis suggereert dat de coronasteun voor bedrijven mogelijk tot een forse marktverstoring heeft geleid. Een bredere blik op het aantal bedrijfsbeëindigingen neemt die suggestie onder de loep. https://esb-external-prod.imgix.net/OikI4JzV3AUCV7FWgjPyRB1jdAs.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070999/effect-coronasteun-op-bedrijfsopheffingen-lijkt-beperkt2022-06-28T22:30:00.000+00:00Winst Nederlandse banken in 2021 op recordniveau sinds kredietcrisis https://esb.nu/kort/20070998/winst-nederlandse-banken-in-2021-op-recordniveau-sinds-kredietcrisisIn 2021 heeft het Nederlandse bankwezen de hoogste nettowinst behaald sinds de kredietcrisis in 2008. Met uitzondering van 2020 zijn de gezamenlijke nettowinsten van Nederlandse banken de afgelopen tien jaar gestaag gestegen. Ze behaalden in 2021 gezamenlijk een nettowinst van ruim 13,8 miljard euro, ruim een verdubbeling ten opzichte van 5,2 miljard euro in het eerste coronajaar 2020.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070998/winst-nederlandse-banken-in-2021-op-recordniveau-sinds-kredietcrisis2022-06-28T22:30:00.000+00:00Uitkering en stabiliteithttps://esb.nu/kort/20070897/uitkering-en-stabiliteitEen hogere werkloosheidsuitkering bevordert de gezinsstabiliteit na baanverlies. Een ongeveer 400 dollar hogere uitkering verlaagt de extra kans op scheiding na baanverlies van de man met veertien procent, en de extra kans op scheiding na baanverlies van de vrouw met vijftien procent.https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070897/uitkering-en-stabiliteit2022-06-28T22:30:00.000+00:00Aantal verdieners in huishouden bepaalt inkomens- én arbeidsmarktpositie https://esb.nu/esb/20070899/aantal-verdieners-in-huishouden-bepaalt-inkomens-en-arbeidsmarktpositieHet tweeverdienersmodel is de afgelopen decennia steeds gebruikelijker geworden, maar er is ook nog een aanzienlijk aantal huishoudens met slechts één kostwinner. Het gevolg is dat het huishoudensinkomen meer bepaald wordt door het aantal verdieners in een huishouden dan door het uurloon. Dat zet de ongelijkheid, de arbeidsmarkt en het bijbehorende beleid op zijn kop.https://esb-external-prod.imgix.net/hSnZr0n7zQhIbubpM5pCgsG_7qI.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070899/aantal-verdieners-in-huishouden-bepaalt-inkomens-en-arbeidsmarktpositie2022-06-27T22:30:00.000+00:00Geld is een jongenszaakhttps://esb.nu/kort/20070997/geld-is-een-jongenszaakHet verschil in financiële geletterdheid tussen mannen en vrouwen is al zichtbaar op jonge leeftijd en kan niet volledig worden verklaard door persoonlijke kenmerken. Een groot deel van het verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt door genderstereotypes.https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070997/geld-is-een-jongenszaak2022-06-26T22:30:00.000+00:00Opkomst neoliberalisme heeft ook economische redenenhttps://esb.nu/esb/20070996/opkomst-neoliberalisme-heeft-ook-economische-redenenIn neoliberalisme ontrafelen Bram Mellink en Merijn Oudenampsen de plotse populariteit van deze maatschappijvisie in Nederland vanaf de jaren zeventig. Ze leggen helder uit welke economen en politici daarbij een leidende rol hebben gespeeld, maar zijn kort over de economische voedingsbodem die dit mogelijk maakte.https://esb-external-prod.imgix.net/ARxiLcp614VvYwurlxKT8xNkv7Q.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070996/opkomst-neoliberalisme-heeft-ook-economische-redenen2022-06-26T22:30:00.000+00:00Aantal bijstandsdebiteuren bijna een vijfde gestegen in twee jaar https://esb.nu/kort/20070995/aantal-bijstandsdebiteuren-bijna-een-vijfde-gestegen-in-twee-jaarEind 2021 hadden 293.000 personen een bijstands- of daaraan gerelateerde schuld bij gemeenten van afgerond ten minste één euro. Dat zijn 47.000 personen meer dan eind 2019, vlak voor het uitbreken van de coronacrisis – een toename van negentien procent.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070995/aantal-bijstandsdebiteuren-bijna-een-vijfde-gestegen-in-twee-jaar2022-06-23T22:30:00.000+00:00Routinewerkhttps://esb.nu/kort/20070895/routinewerkWerknemers die meer routinematig werken, blijven na ontslag langer werkloos en gaan meer achteruit in inkomen dan werknemers die minder routinematig werken.https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070895/routinewerk2022-06-23T22:30:00.000+00:00Schonere luchthttps://esb.nu/kort/20070994/schonere-luchtEen betere luchtkwaliteit door sluiting van kolencentrales heeft een significant positief effect op gemiddelde tentamencijfers.https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070994/schonere-lucht2022-06-22T22:30:00.000+00:00Gunstig ondernemers­klimaat vereist andere prioritering in fiscaal beleid https://esb.nu/esb/20070894/gunstig-ondernemersklimaat-vereist-andere-prioritering-in-fiscaal-beleidHet bevorderen van het ondernemersklimaat is traditioneel een belangrijk aandachtspunt binnen het Nederlandse economische beleid. Onze welvaart is echter meer gediend met een verbetering van de uitvoering van het fiscale systeem, dan met het voorheen zo gebruikelijke inbouwen van allerlei specifieke belastingvoordelen voor ondernemers. https://esb-external-prod.imgix.net/edFp5xmBE3KURt11JLfaTasoazA.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070894/gunstig-ondernemersklimaat-vereist-andere-prioritering-in-fiscaal-beleid2022-06-22T22:30:00.000+00:00Effect van lockdown op uitzendsector groot, maar van korte duur https://esb.nu/kort/20070800/effect-van-lockdown-op-uitzendsector-groot-maar-van-korte-duurTijdelijke werknemers, en dan vooral uitzendkrachten, zijn de eerste groep die de gevolgen van een conjuncturele schok ervaren. Dat was niet anders in 2020, toen de uitzendsector eerst grote klappen moest opvangen, maar daarna snel herstel toonde.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070800/effect-van-lockdown-op-uitzendsector-groot-maar-van-korte-duur2022-06-21T22:30:00.000+00:00Kans zeer klein dat hogere rente leidt tot sterke stijging staatsschuld https://esb.nu/esb/20070799/kans-zeer-klein-dat-hogere-rente-leidt-tot-sterke-stijging-staatsschuldBij het beantwoorden van Kamervragen over zijn doorrekening van het Coalitieakkoord kwam het Centraal Planbureau ook met een raming van de effecten van een rentestijging op de staatsschuld. Het is echter onduidelijk waarop het planbureau deze raming baseerde. Want de fors oplopende staatsschulden die het Planbureau presenteerde zijn uiterst onwaarschijnlijk. https://esb-external-prod.imgix.net/kDP2HgzCqYAXwTM8_Ty3I1LdX3s.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070799/kans-zeer-klein-dat-hogere-rente-leidt-tot-sterke-stijging-staatsschuld2022-06-20T22:30:00.000+00:00Informatie over rijksbezit nodig voor betere besluitvorming https://esb.nu/esb/20070798/informatie-over-rijksbezit-nodig-voor-betere-besluitvormingDe informatie die ministeries over de bezittingen van het Rijk aan parlement en burgers verstrekken, is onvolledig. Terwijl het Rijk ondernemingen en alle andere publieke organisaties voorschrijft om complete financiële informatie te verstrekken, doet het dat zelf nog niet. Het daarmee gepaard gaande gebrek aan zicht op rijksbezit zit goede besluitvorming en verantwoording in de weg.https://esb-external-prod.imgix.net/ATcaOhUxoTVg4kytervqIeQ1Z2k.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070798/informatie-over-rijksbezit-nodig-voor-betere-besluitvorming2022-06-19T22:30:00.000+00:00Onbenut arbeidspotentieel neemt in hele eurozone af https://esb.nu/kort/20070797/onbenut-arbeidspotentieel-neemt-in-hele-eurozone-afDe arbeidsmarkt is nu in het eurogebied krapper dan vóór de uitbraak van de coronapandemie, en verder werken er van de potentiële beroepsbevolking nu meer mensen dan voor de pandemie.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070797/onbenut-arbeidspotentieel-neemt-in-hele-eurozone-af2022-06-19T22:30:00.000+00:00‘Beleidsdoelen zijn nauwelijks meet- en controleerbaar’https://esb.nu/esb/20070796/beleidsdoelen-zijn-nauwelijks-meet-en-controleerbaarOp de maandag na Verantwoordingsdag nodigt de Tweede Kamers een groep burgers uit om de jaarverslagen van de ministeries te evalueren. Het doel van deze V-100 is om de burger rechtstreeks te betrekken bij de controlerende taak van de Kamer. Op 23 mei was het de beurt aan honderd jonge wetenschappers. Redactiemedewerker Thijs Busschots was een van hen, en sprak erover na met medeparticipant Eva Mulder. https://esb-external-prod.imgix.net/bxBN0P6npMtxT10NNxzn4ljRJdY.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070796/beleidsdoelen-zijn-nauwelijks-meet-en-controleerbaar2022-06-16T22:30:00.000+00:00Recordaandeel bedrijven verwacht de prijzen te verhogenhttps://esb.nu/kort/20070697/recordaandeel-bedrijven-verwacht-de-prijzen-te-verhogenDe stijgende energieprijzen krijgen stilaan navolging in andere sectoren van de economie. En als het aan de bedrijven ligt, zet die ontwikkeling door: een recordaandeel verwacht de prijzen de komende drie maanden te verhogen.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070697/recordaandeel-bedrijven-verwacht-de-prijzen-te-verhogen2022-06-16T22:30:00.000+00:00Promotiebespreking: Timo Verlaathttps://esb.nu/esb/20070696/promotiebespreking-timo-verlaatDe dissertatieresultaten lijken te suggereren dat er in Nederland ruimte is om de verplichtingen van uitkeringsgerechtigden te versoepelen, zonder dat dit ten koste gaat van activatie. https://esb-external-prod.imgix.net/4MveOpPd7BBDKgCp0GcYsftQNXc.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070696/promotiebespreking-timo-verlaat2022-06-16T22:30:00.000+00:00ESB 4810: Fatsoenlijk flexwerkhttps://esb.nu/esb/20070795/esb-4810-fatsoenlijk-flexwerkEr is geen beter moment om de arbeidsmarkt te hervormen dan nu, en daarbij op zijn minst de uitwassen van flexibilisering tegen te gaan. Daarover gaat dit themanummer. Met bijdragen van onder anderen Hans Borstlap, Monique Kremer, Ron Diris, Egbert Jongen, Olaf van Vliet, Theo Roelandt, Henry van der Wiel, Tom Smits, Erik Brouwer, Pierre Koning, Paul Muller en Roger Prudon, https://esb-external-prod.imgix.net/QDzFvFBc1CZ_JrzgusJ-iS68TQw.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070795/esb-4810-fatsoenlijk-flexwerk2022-06-15T22:30:00.000+00:00Werkgeversverplichtingen nadelig voor baankans ouderenhttps://esb.nu/esb/20070794/werkgeversverplichtingen-nadelig-voor-baankans-ouderenDoor leeftijdsdiscriminatie staan er ouderen aan de zijlijn die nog graag zouden werken. Om AOW’ers als werknemer aantrekkelijker te maken voor werkgevers, zijn vanaf 2016 de werkgevers­plichten bij ziekte en de administratieve lasten voor AOW’ers verlaagd. Wat betekent dit voor de positie van AOW’ers op de arbeidsmarkt? En wat zijn de gevolgen als ook voor 55-plussers lagere werkgeversplichten zouden gelden? https://esb-external-prod.imgix.net/NUa3xRfAC5g_BPPy_FJPtdv073g.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070794/werkgeversverplichtingen-nadelig-voor-baankans-ouderen2022-06-15T22:30:00.000+00:00Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkthttps://esb.nu/esb/20070695/economisch-perspectief-voor-een-grondige-renovatie-van-de-woningmarktDe Nederlandse woningmarkt is slecht toegankelijk, creëert vermogensongelijkheid en is grillig. Dat laatste is schadelijk voor onze economie. Bovendien is het huidige woonbeleid duur. Een grondige renovatie van het woonbeleid biedt een structurele oplossing.https://esb-external-prod.imgix.net/f5da8ipESqjWlTuzOfOATOawgn4.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070695/economisch-perspectief-voor-een-grondige-renovatie-van-de-woningmarkt2022-06-15T12:34:40.000+00:00Grijp dit moment om flexwerk te fatsoenerenhttps://esb.nu/esb/20070694/grijp-dit-moment-om-flexwerk-te-fatsoenerenEr is geen beter moment om de arbeidsmarkt te hervormen dan nu, en op zijn minst de uitwassen van flexibilisering tegen te gaan. De krapte is ongekend hoog: volgens het CBS waren er in het eerste kwartaal van 2022 voor elke 100 werklozen 133 vacatures. Ingrepen op de arbeidsmarkt die normaliter tot extra werkloosheid kunnen leiden, zullen daarom nu minder pijn doen. https://esb-external-prod.imgix.net/JFwFKRQZl9rD62szKu8wTpWAE9Q.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070694/grijp-dit-moment-om-flexwerk-te-fatsoeneren2022-06-14T22:30:00.000+00:00Werkgeversverplichtingen bij ziekte ook effectief bij tijdelijke werknemers https://esb.nu/esb/20070623/werkgeversverplichtingen-bij-ziekte-ook-effectief-bij-tijdelijke-werknemersSinds de invoering van de Wet BeZaVa in 2013 zijn werkgevers medeverantwoordelijk voor het herstel en de re-integratie van alle zieke werknemers met een tijdelijk contract. Draagt deze werkgeversverplichting bij aan herstel en re-integratie? https://esb-external-prod.imgix.net/dXXY2G8CaLvweU5B_0QwZcEbEF8.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070623/werkgeversverplichtingen-bij-ziekte-ook-effectief-bij-tijdelijke-werknemers2022-06-14T22:30:00.000+00:00Terwijl de Duitse industrie-export inzakt, groeit de Nederlandse https://esb.nu/kort/20070622/terwijl-de-duitse-industrie-export-inzakt-groeit-de-nederlandseDe Duitse industriële productie laat sinds 2018 een daling zien, terwijl de Nederlandse productie juist redelijk robuust is gebleken, ondanks de pandemie. Het Nederlandse productievolume lag in maart 2022 acht procent hoger ten opzichte van voor de coronacrisis, terwijl er in Duitsland juist sprake was van een krimp van negen procent.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070622/terwijl-de-duitse-industrie-export-inzakt-groeit-de-nederlandse2022-06-14T22:30:00.000+00:00Consumptiekloofhttps://esb.nu/kort/20070520/consumptiekloofNa de eerste lockdown in 2020 consumeerden zowel mannen als vrouwen minder dan daarvoor, maar bij de vrouwen is deze consumptiedaling groter geweest dan bij de mannen. https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070520/consumptiekloof2022-06-14T22:30:00.000+00:00Gemengde klashttps://esb.nu/kort/20070624/gemengde-klasAls basisschoolkinderen een jaar lang in een klas zitten met kinderen uit andere jaarlagen is dit goed voor schoolprestaties. Maar op de lange termijn – gedefinieerd als meer dan één schooljaar – verdwijnen de effecten, en kan een gemengde klas zelfs tot slechtere schoolprestaties leiden.https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070624/gemengde-klas2022-06-13T22:30:00.000+00:00Pak de wirwar aan arbeidscontracten aanhttps://esb.nu/esb/20070621/pak-de-wirwar-aan-arbeidscontracten-aanDoor de lange wachtrijen op Schiphol werd het voor iedereen eindelijk zichtbaar wat er zich achter de façade van onze mooie bedrijven afspeelt. De bagageafhandeling en de beveiliging bleken uitbesteed en opzettelijk verwikkeld in een moordende onderlinge concurrentiestrijd. Met als gevolg: werknemers in permanente flexbanen en slinkende lonen.https://esb-external-prod.imgix.net/hbUhfEhfu08nfhmZpO5hcjkYPCw.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070621/pak-de-wirwar-aan-arbeidscontracten-aan2022-06-13T22:30:00.000+00:00Modernisering arbeidsmarkt kan niet wachten https://esb.nu/esb/20070620/modernisering-arbeidsmarkt-kan-niet-wachtenHet kabinet heeft miljardenambities, maar verzuimt om de arbeids­markt te moderniseren, ondanks rapporten vol met concrete beleidsaanbevelingen. Waar is het wachten nog op? https://esb-external-prod.imgix.net/0D2JbAkX8gnLJsrv0AxPmHLhPa8.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070620/modernisering-arbeidsmarkt-kan-niet-wachten2022-06-13T22:30:00.000+00:00nl2022 Economische Statistische Berichten2022-07-02T16:43:23.483+00:002022-06-30T22:30:00.000+00:00webmaster@esb.nuLaatste nieuws10