Meest gelezen

2 reacties

De berekening van Frijters (ESB) komt goed overeen met een globale macro schatting.
Kolen (ESB) is met zijn modellen dus nog veel te voorzichtig!

De baten zijn namelijk nooit meer dan 0,2% IFR x 17 miljoen mensen x gemiddeld 3 jaar verlies = 102.000 qaly's. (WHO rekent nu met 0,13% IFR; Frijters rekent met 2,9 qaly / overlijden)

En de economische kosten liggen nu al in de orde van grootte van €100 miljard (€5 - 7 miljard per week) (Kolen berekent dit bedrag cumulatief per 1 juli; Frijters gaat uit van 50% van €144 miljard).

Daarmee is het pleit al beslecht.
Want het beleid kost dus €100 miljard / 102.000 qaly = circa 1 miljoen per qaly.

De absolute maximum norm bij curatieve zorg is €80.000 / qaly*. De norm bij preventie is "slechts" €20.000 / qaly (Zorginstituut Nederland).
En daarmee is de norm met een factor 12 tot 50 overschreden. Omdat een Lockdown een preventie maatregel is, is de norm dus met een factor 50 overschreden. Punt. Fouten of aannames in het model kunnen deze enorme overschrijding niet wegpoetsen.

Dit was begin maart nog niet bekend, maar wel begin april.

Daar komen alle Wellby's (schade als gevolg van vermindering levensgeluk, uitgestelde zorg, werkloosheid, depressie, sociale isolatie, onderwijsachterstanden etc. etc. ) zoals Frijters die berekent, nog bovenop.

Waarom zijn al deze moeilijke modellen dan nog nodig?

Waar wachten we op om het beleid radicaal om te gooien? Kolen en Frijters geven aan hoe dat beleid er uit zou kunnen en moeten zien.


Haarlem, 13 november 2020
Ir. Jan G.M. van der Zanden

Toelichting.
*In april jl. is VWS door de rekenkamer nog op de vingers getikt omdat geneesmiddelen werden ingekocht die meer dan €80.000 / qaly kosten! De zorg kost nu gemiddeld circa €20.000 / qaly. De Rekenkamer wijst er terecht op, dat als VWS hogere kosten dan die norm toestaat, dit onvermijdelijke verdringing van andere zorg tot gevolg heeft, hetgeen meer schade oplevert voor de volksgezondheid. Tsja, ze weten het bij VWS dus wel hoe het hoort….. https://www.rekenkamer.nl/binaries/rekenkamer/documenten/rapporten/2020/04/23/paardenmiddel-of-noodverband-resultaten-prijsonderhandelingen-geneesmiddelen/Rapport+Paardenmiddel+of+noodverband+WR.pdf

**Terecht wijst Frijters naar de wereldwijd bekende draaiboeken voor pandemieën, waarin nooit een algemene (intelligente/beperkte etc.) Lockdown paste.

Ir. J.G.M. van der Zanden

Tanzania. Ik weet niet precies hoe de leeftijdsopbouw daar is. Volgens mij worden ze daar gemiddeld niet ouder dan 65. De IFR begint stijl op te lopen boven de 70. Tanzania lijkt me niet goed voorbeeld.

M.T. Haarmans

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen