Ga direct naar de content

ESB 4791S: Duurzame landbouw

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 11 2020

De landbouwsector staat voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, en tegelijkertijd staat het verdienmodel van boeren onder druk. Alle reden voor een ESB-dossier over de route naar duurzame landbouw.

Inhoud 4791S: Duurzame landbouw

001 Ten geleide: Economische blik onmisbaar voor duurzame landbouw

Carola Schouten

004 Inleiding: Schreeuw om regie in de landbouw

Jasper Lukkezen

Naar een duurzame landbouw

009 De financiële positie van boeren verschilt enorm

Nadia Menkveld

012 Milieudruk Nederlandse landbouwimport groter dan die van de -export

Franco Donati en Arnold Tukker

018 Milieueisen steeds belangrijker in de landbouw

Jack Peerlings en Liesbeth Dries

022 Verduurzaming voedselsysteem vereist duidelijke doelen en reële prijzen

Anne Reitsma, Julien Schrijver, Nina Straathof en Coen Zoon

027 Column: Ons landbouwmodel raakt sleets

Cees Veerman

Lagere milieudruk

029 Transitie landbouw vraagt om brede maatschappelijke verandering

Hester Maij, Arne Meeter en Bjørn Volkerink

035 Inkoopmacht supermarkten geschenk en valkuil voor verduurzaming

Gijs Dröge

040 Verduurzaming veehouderij betaalt zich maatschappelijk uit

Max van der Sleen en Menno van Benthem

048 Terugdringen stikstofemissies vereist wortel en stok

Frans de Vries, Jeltsje van der Meer-Kooistra en Henk Folmer

052 Beprijzing beperkt nadelige milieueffecten landbouw

Krijn Poppe en Roel Jongeneel

057 Column: Naar grootschalige hightech-landbouw

Gohar Isakhanyan en Wilfred Dolfsma

Exportmodel

059 Aloude export-oriëntatie staat verduurzaming van onze landbouw in de weg

Harm Zwarts

064 Korte voedselketens dragen bij aan kringlooplandbouw

Barbara Baarsma

070 Behoud landbouwexport vergt sterkere milieunormen in handelsakkoorden Europa

Petra Berkhout en Siemen van Berkum

075 Column: Voer geopolitiek via landbouw

Michel Rademaker

Europees beleid

077 Maak Europese inkomenssteun landbouw gerichter via nationaal beleid

Marko Bos

082 Gerichte inzet EU-gelden nodig voor vergroening landbouw

Jetske Bouma, Frans Oosterhuis en Mark Koetse

086 Liberaal landbouwbeleid en verduurzaming gaan niet samen

André Kolodziejak

089 Column: Code oranje voor groene ambities Europa

Alex Brenninkmeijer

Duurzaam verdienmodel

091 Hoge grondprijs hoeft verduurzaming landbouw niet in de weg te staan

Huib Silvis en Martien Voskuilen

096 Voor een natuurinclusieve landbouw zijn nieuwe verdienmodellen nodig

Nico Polman en Roel Jongeneel

102 Tijd voor meer Europees beschermde streekproducten uit Nederland

Martijn Huysmans

106 Financiële sector kan transitie naar duurzame landbouw versnellen

Willem Ferwerda en Dirk Schoenmaker

111 Column: Laat de kringlooplandbouw rondrekenen

Bas Rüter

Blader hier door de meest recente ESB en het archief (voor ingelogde abonnees).

Auteur