Ga direct naar de content

Economische ontwikkelingen in Nederland overwegend positief

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 12 1998

Economische ontwikkelingen in Nederland overwegend positief
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4165, pagina 663, 4 september 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

De economische groei in ons land zet door. De volumegroei van het bruto binnenlands product in het tweede kwartaal ligt met 3,4%
weliswaar onder die van het eerste kwartaal (4,3% ), maar dat ligt aan incidentele factoren. De onderliggende groei van het bbp, die
rekening houdt met deze factoren, ligt voor het tweede kwartaal eerder tegen de 4% .
De consumptieve bestedingen door gezinnen handhaven in juni het relatief hoge niveau van de voorgaande maanden. De groei van de
industriële productie zwakt recentelijk iets af, zij het dat het niveau relatief hoog blijft. De toegevoegde waarde van de bouw daalt in het
tweede kwartaal. De afname wordt deels verklaart door de daling van het aantal werkbare dagen als gevolg van feest- en andere vrije
dagen.
De inflatie stabiliseert in juli opnieuw, de producentenprijzen dalen. Het producentenvertrouwen neemt in juli voor de tweede
opeenvolgende maand af, terwijl het consumentenvertrouwen op een hoog niveau stabiliseert.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Bruto binnenlands product
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 2. Consumptie gezinnen
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 3. Bruto investeringen vaste activa
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 4. Consumentenvertrouwen
saldo van pos. en neg. antwoorden, % van totaal

Figuur 5. Prijsindex gezinsconsumptie
procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl )

Auteur