Dossier

Lenen om te wonen

Het dossier Lenen om te wonen behandelt de vraag hoe de hypotheekverstrekking georganiseerd en gereguleerd zou moeten worden. De komende weken wordt dit dossier elke dag met een artikel aangevuld. Het dossier is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.