Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 31 2008

ceteris paribus
ESB-Top 10

Vraag v/d week
Arnoud Boot, hoogleraar Ondernemingsfinan­
ciering en Financiële Markten aan de Universiteit
van Amsterdam

Is het verbod op short selling
een efficiënte oplossing voor
de financiële onrust?
Een verbod op short selling is noch efficiënt, noch een oplossing. De huidige hype
rond het verbieden van short selling begon
op 19 september jl. toen de Amerikaanse
SEC herhaalde dat: “The Commission [SEC]
is committed to using every weapon to
combat market manipulation that threatens
investors and capital markets.†In dat kader
verbood zij short selling in aandelen van
financiële instellingen, hoewel ze aangaf
dat “[u]nder normal conditions, short sel­
ling contributes to price efficiency and adds
liquidity to the marketâ€.
Hoewel Amerika het verbod inmiddels heeft
opgeheven, heeft de Engelse FSA en met
haar Nederland en een hele rits andere
landen het verbod in stand gehouden, en
soms zelfs uitgebreid. Waarom is dit verkeerd? Liquiditeit wordt door een verbod op
short selling uit de markt gehaald. Markten
gaan hierdoor slechter functioneren. Er
is geen academische studie die hier steun
voor vindt. Het argument pro het verbod is
dat met short selling meer marktmanipulatie dreigt. Dit kan juist zijn, maar marktmanipulatie is strafbaar. We hebben toch ook
geen algemeen verbod op autorijden na 10
uur ‘s avonds, omdat er dan mogelijk meer
mensen dronken achter het stuur zitten?

Landen met de grootste procentuele stijging in
levensverwachting 1960-2005.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Korea
Turkije
Mexico
Portugal
Japan
Oostenrijk
Spanje
Luxemburg
Finland
Frankrijk

49,8
47,8
31,3
22,2
21,1
15,7
15,6
14,3
14,3
14,2

Berekend op basis van gegevens van OESO

Uit de oude ESB-doos
De OESO verwacht dat de reddingsoperatie voor
de spaarbanken de Amerikaanse overheid dit
decennium $ 250 miljard gaat kosten. Als gevolg
van de financiële problemen is het risico van
een ‘credit crunch’, een inzinking in de kredietverlening, niet uitgesloten. In  tegenstelling tot
eerdere credit crunches die waren opgeroepen
door de monetaire autoriteiten in hun streven de
financieel economische ontwikkeling in goede
banen te leiden, is deze mogelijke credit crunch
het gevolg van het onvermogen van banken om
nieuwe leningen te genereren. Een dergelijke
kredietbeperking zou precies komen op een moment dat de investeringen onder invloed van de
economische ontwikkelingen toch al afvlakken,
waardoor de terugval extra hard kan aankomen.
(…) Ten slotte kunnen de problemen bij de
ene bank ook de andere
aantasten via het nauwe
netwerk waarmee de
kredieten aan elkaar zijn
gebonden.
Van Lanschot (1991) Zwakke
plekken in financieel bestel.
ESB 76(3790), 591.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Mark Dijkstra, Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiemedewerker: Kiki Bakker
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

672

ESB

93(4546) 31 oktober 2008