Meest gelezen

2 reacties

Dit artikel verdient meer aandacht. Hazard economics wordt veelal nog bezien als iets exotisch en de gangbare (meestal CGE gebaseerde) modellen die worden gebruikt om nationale adaptatie-inspanningen zouden eigenlijk grondiger aangepast moeten worden om alle belangrijke effecten voldoende mee te nemen.
Het onderliggende artikel van Hsiang & Jina is zeker de moeite waard om te lezen. Voor andere natuur-extremen kunnen de lange termijn effecten wel weer anders uitpakken. (gematgde) overstromingen kunnen bijv. belangrijk zijn voor landbouw. Anderzijds een traag ontwikkelende (en minder media-genieke) tragedie zoals droogte heeft vaak grotere economische effecten.(World Bank 2010 - 'Natural hazards - Unnatural Disasters' - (meest complete overzichtswerk tot dusver + achtergrond-materiaal).
Noch dit artikel, noch Hsiang & Jina gaan in op de internationale effecten van natuur-extremen. O.a. Okuyama (2010) heeft laten zien dat die belangrijk kunnen zijn. Ook binnen een land kunnen natuurrampen inter-regionale groeiverschillen beinvloeden (Leiter et al 2010) - denk ook aan Zeeland. Voor Europa zou het de moeite waard zijn om zowel internationale spillover effecten als inter-regionale verschillen te onderzoeken, ofschoon voor de meeste Europese landen de risiconiveaus lager liggen dan in de USA of Azië.

Dhr. Perrels

Interessante verwijzingen - dank! De internationale impact van schade in tijden van global value chains kan inderdaad groot zijn, en is moeilijk van tevoren in te schatten.

Dhr. Knaap

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen