Auteur

Ruud Lubbers

Vluchtelingen spelen steeds belangrijkere rol in toekomst van Europa

In de discussie over de ­toekomst van ­Europa zou het aantal VN-vluchte­lingen dat Nederland jaarlijks toelaat aanzienlijk verruimd moeten worden. Nu worden jaarlijks gemiddeld 500 vluchtelingen tot ons land toegelaten. Wij stellen voor dat op te hogen naar ten minste 5.000, oplopend tot 25.000.