Auteur

Didier Fourage

Helft van de werkenden laat zich bij-, om- of opscholen

De overheid en de sociale partners vinden het belangrijk om een goed beleid voor levenslang leren te ontwikkelen. Echter, van alle werkenden in 2017 heeft 28 procent sinds het betreden van de arbeidsmarkt nog nooit een cursus gevolgd.

Laagopgeleiden participeren minder en met lager loon na de crisis

Economische cycli hebben niet alleen duidelijke gevolgen voor de vraag naar arbeid, maar ook voor het loon van werkenden. De afruil tussen het bruto-uurloon en de arbeidsmarktparticipatie is niet voor alle opleidingsniveaus hetzelfde.