Auteur

Arie van der Hek

Promotiebespreking: Arie van der Hek

De periode tussen de beide wereldoorlogen - het interbellum - wordt vaak beschreven vanuit een politieke invalshoek. Het waren dan vooral de politieke ontwikkelingen in Duitsland en zijn internationale omgeving, die leidden tot de Hitlerdictatuur. Economische ontwikkelingen blijven in zo'n benadering onderbelicht.