Ga direct naar de content

Alle componenten wijzen op herstel

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 2 1994

.~

Figuur 1. DNB-conjunctuurindicator
2

Alle
componenten

__

1

……….
o
-1

.._ …..

••

wIlzen op

-2

-3 80

herstel
De conjunctuurindicator, die thans
een voorspelling geeft tot en met
april aanstaande, duidt op een opleving van de conjunctuur (figuur 1).
De produktie in de verwerkende industrie, die wordt gehanteerd als
maatstaf voor de realisatie van de
conjunctuur, laat evenwel vooralsnog

81

82

84

85

88

89

90

91

92

93

94

West-Duitsland

-1

-2

__

81.

Indicator
Realisatie
82

83

B4

ss

86

sterk bij aan de neergang van de Nederlandse indicator. Inmiddels levert
deze component al weer een duidelijke bijdrage aan de verbetering van
de conjunctmirindicator.
Figuur 2 illustreert nog eens de omslag in de IFO-indicator. In de figuur
is naast de indicator ook de realisatie
van de industriële produktie in WestDuitsland opgenomen. Deze reeks
laat, bewerkt volgens de methode
van de DNB-conjunctuurindicator, in
de tweede helft van 1993 een stabilisatie zien. Er zijn dus aanwijzigingen
dat de recessie in West-Duitsland
haar diepste punt heeft bereikt.

Tabel 1. Bijdrage componenten aan de mutaties in de conjunctuurindicator
aug/okt

nov/jan

feb/apr 94

IFO-indicàtor Duitsland
Verwachte bedrijvigheid
Orderontvangst
Verwachte omzet nieuwe
NCM-polishouders
Reële geldhoeveelheid

-173
-43
-67

-61
52

50
73

69
78

11

71

72

-16
-39

-9
13

12
42

33
58

Indicator

-337

5

249

313

0

3

5

5

Diffusie-index

87

o

80

mei/jul 93

86

2

………

geen herstel zien, zodat enig voorbehoud over het conjunctuurherstel op
zijn plaats blijft. Inmiddels wijzen alle
samenstellende componenten van de
indicator in opwaartse richting (tabel
1). Opvallend is vooral de omslag in
de IFO-conjunctuurindicator voor de
Westduitse industrie. Deze indicator,
die een gemiddelde is van twee conjunctuurtests (enquêtes waarin ondernemers hun oordeel geven over de
actuele en de verwachte bedrijvigheid in de Westduitse industrie),
droeg in de zomer van 1993 nog zeer

83

Figuur 2. IFO-conjunctuurindicator

-3

Component

Indicator
Realisatie

De bijdragen betreffen veranderingen in de conjunetuurindicator
en zijn berekend ten
opzichte van de direct voorafgaande driemaandsperiode. Ze luiden in eenduizendste
eenheden van de grootheden in figuur 1. De diffusie-index is het aantal componenten
dat een verbetering van de conjunctuur aangeeft.

87

88

89

90

91.~ 92

93

94

95

De groeivooruitzichten voor 1994 zijn
echter zeer mager. In de herfst van
vorig jaar kwamen vijf van de zes
Duitse onderzoeksinstituten met een
raming van 1% voor de groei van het
bbp in 1994 naar buiten. Aan deze
prognose lagen veronderstellingen
zoals vergaande loonmatiging, met
een snelle verlaging van de rente en
een opleving van de wereldconjunctuur ten grondslag. Enkele weken
later kwamen de vijf wijzen, de vijf
onafhankelijke hoogleraren die de
regering adviseren, met een pessimistischer prognose van ()oio groei in
1994. Het CPB is in zijn buitenlandbeeld met een geraamde groei van
0,5% voor West-Duitsland gematigd
optimistisch, maar benadrukt dat in
de economische ontwikkeling bij
onze belangrijkste handelspartner
een belangrijke factor van onzekerheid ligt voor het herstel in ons land.

Conclusie
De DNB-conjunctuurindicator geeft
een opleving van de Nederlandse
conjunctuur in de komende maanden
aan. Alle vijf componenten leveren
een bijdrage aan de verbetering van
de indicator. De realisatiereeks geeft
echter nog steeds geen omslag aan.