rss_2.0ESB - HomeDe RSS feed van esb.nuhttps://esb.nu/De overheid kan en moet aan het werk voor een gezondere woningmarkthttps://esb.nu/esb/20070499/de-overheid-kan-en-moet-aan-het-werk-voor-een-gezondere-woningmarktEr wordt in de media vaak gesteld dat de woningmarkt ‘kapot’ is. Maar waar zitten dan precies de problemen, en welke structurele hervormingen kunnen deze verhelpen?https://esb-external-prod.imgix.net/5OHGaXCGX_9d6fyZplCwEWtVvGo.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070499/de-overheid-kan-en-moet-aan-het-werk-voor-een-gezondere-woningmarkt2022-05-16T22:30:00.000+00:00De economie van krap naar knaphttps://esb.nu/esb/20070501/de-economie-van-krap-naar-knapDe arbeidsmarkt is dan ook nog nooit zo krap geweest en die krapte houdt zichzelf in stand. Wellicht is het daarom zaak om het marktmechanisme een handje te helpen, en mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verleiden om zich te laten omscholen, zodat ze later beter betalend werk – waaraan er structureel een tekort is – kunnen accepteren. https://esb-external-prod.imgix.net/rF2YP8SCEZ4WGQcmcBTh-QeY7J4.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070501/de-economie-van-krap-naar-knap2022-05-16T22:30:00.000+00:00De woningmarkt repareert zichzelf niet https://esb.nu/esb/20070599/de-woningmarkt-repareert-zichzelf-nietEen vastgelopen woningmarkt staat optimale economische beslissingen, zoals bij het wisselen van baan, in de weg. En het kost welvaart. Wat kan er worden gedaan om de kapotte Nederlandse woningmarkt weer te repareren?https://esb-external-prod.imgix.net/lMFefweNGG3Vi-I-pEE-I0Tw8GU.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070599/de-woningmarkt-repareert-zichzelf-niet2022-05-15T22:30:00.000+00:00Samen bouwen aan de woningmarkthttps://esb.nu/esb/20070498/samen-bouwen-aan-de-woningmarktEen eigen woning is belangrijk, en heeft grote impact op het leven van mensen. Niet voor niets is het daarom in onze Grondwet verankerd dat de overheid ervoor dient te zorgen dat er voldoende woongelegenheid is. Helaas blijkt een geschikte woning niet voor iedereen mogelijk te zijn.https://esb-external-prod.imgix.net/2CExchbOe3zwi6WdIRCm6rG0fB4.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070498/samen-bouwen-aan-de-woningmarkt2022-05-15T22:30:00.000+00:00Bedrijven vinden sancties tegen Rusland belangrijker dan winsthttps://esb.nu/esb/20070597/bedrijven-vinden-sancties-tegen-rusland-belangrijker-dan-winstDe sancties tegen Rusland leiden ook tot economische schade voor Nederlandse bedrijven. Steunen leidinggevenden van deze bedrijven desalniettemin de sancties?https://esb-external-prod.imgix.net/VpoRPGVJVt16KmC1Fg2RYLnYTII.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070597/bedrijven-vinden-sancties-tegen-rusland-belangrijker-dan-winst2022-05-13T10:00:00.000+00:00Lagere kosten door bouwen in het groen compenseren verlies woonkwaliteit niethttps://esb.nu/esb/20068897/lagere-kosten-door-bouwen-in-het-groen-compenseren-verlies-woonkwaliteit-nietWaar moeten de één miljoen woningen worden gebouwd die de komende tien jaar nodig zijn? Op goedkopere uitleglocaties in het groen of toch vooral binnenstedelijk, waar er minder natuurwaarde verloren gaat? Een afweging op basis van recent onderzoek naar deze vraag in Engeland. https://esb-external-prod.imgix.net/WPD0RZpXnj0bDxSiTxoTgA-Q8ag.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20068897/lagere-kosten-door-bouwen-in-het-groen-compenseren-verlies-woonkwaliteit-niet2022-05-15T18:32:21.000+00:00Monopolisten rekenen kosten heus wel doorhttps://esb.nu/blog/20070598/monopolisten-rekenen-kosten-heus-wel-doorJeroen Hinloopen van het Centraal Planbureau nam gisteren journalisten de maat die stellen dat monopolisten kostenstijgingen voor een groter deel doorberekenen aan de consument dan bedrijven in volledige concurrentie. Maar hebben de journalisten niet gewoon gelijk?https://esb-external-prod.imgix.net/YtjnQN9ex5KnWgXxoIvaZSN00E0.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/blog/20070598/monopolisten-rekenen-kosten-heus-wel-door2022-05-13T09:05:02.000+00:00Voer de regie over de woningmarkt niet alleen voor de korte termijn https://esb.nu/esb/20070496/voer-de-regie-over-de-woningmarkt-niet-alleen-voor-de-korte-termijnDe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stelt het hernemen vanuit het Rijk van de regie in de woningmarkt centraal, om tot meer woningbouw en een versnelde verduurzaming te komen. Het is goed dat de minister focust op deze kortetermijn-uitdagingen, maar uitdagingen op de lange termijn moeten niet worden vergeten.https://esb-external-prod.imgix.net/k-qwtFnLbFozSQcDgmtS3MtGEAo.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070496/voer-de-regie-over-de-woningmarkt-niet-alleen-voor-de-korte-termijn2022-05-11T22:30:00.000+00:00Weinig gemeenten heffen parkeerbelasting ondanks hoge opbrengst https://esb.nu/kort/20070596/weinig-gemeenten-heffen-parkeerbelasting-ondanks-hoge-opbrengstVeel gemeenten kampen met een krap budget, en moeten mogelijk op zoek naar manieren om hun inkomsten te verhogen. De inkomsten uit een parkeerbelasting zijn potentieel hoog en kunnen vrij besteed worden. Toch heffen lang niet alle gemeenten zo’n parkeerbelasting.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070596/weinig-gemeenten-heffen-parkeerbelasting-ondanks-hoge-opbrengst2022-05-12T22:30:00.000+00:00Geen enkele maatregel op zichzelf kan de woningprijsstijging keren https://esb.nu/esb/20070595/geen-enkele-maatregel-op-zichzelf-kan-de-woningprijsstijging-kerenNa een periode van behoorlijk synchrone huizenprijsontwikkeling in Europa lopen de prijzen sinds de financiële crisis van 2008 meer uiteen. Zijn deze verschillen te verklaren door het gevoerde beleid en wat kunnen we daarvan leren? https://esb-external-prod.imgix.net/DPalvyxtLlTBE4j3kgoJlTJonV4.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070595/geen-enkele-maatregel-op-zichzelf-kan-de-woningprijsstijging-keren2022-05-10T22:30:00.000+00:00Gezonde woningmarkt vergt reguleringhttps://esb.nu/esb/20070497/gezonde-woningmarkt-vergt-reguleringMet een nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en een opdracht van bouwen, bouwen, bouwen, komt er een einde aan het tijdperk waarin we geloofden dat de markt zou zorgen voor voldoende woningen. Hopelijk zal dit op termijn de weg vrij maken naar een gezonde woningmarkt die bijdraagt aan welzijn, omgeving en economie.https://esb-external-prod.imgix.net/S22e3C7eQKx3Q0LhYP8DAefRC8Q.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070497/gezonde-woningmarkt-vergt-regulering2022-05-11T22:30:00.000+00:00Informele kinderopvanghttps://esb.nu/kort/20070101/informele-kinderopvangBetere toegang tot informele kinder­opvang verlaagt de kans dat moeders inactief raken op de arbeidsmarkt en geen opleiding volgen. https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070101/informele-kinderopvang2022-05-12T22:30:00.000+00:00Het professionele tijdschrift en zijn maatschappelijke betekenishttps://esb.nu/esb/20070594/het-professionele-tijdschrift-en-zijn-maatschappelijke-betekenisWillem Molle, jarenlang betrokken bij ESB als uitgever, deed onderzoek naar de geschiedenis van vier professionele tijdschriften en hun rol in de maatschappij. Wat kunnen we daarvan leren?https://esb-external-prod.imgix.net/Oto2U2RkBcGCiW1CZAqCIUqhzZo.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070594/het-professionele-tijdschrift-en-zijn-maatschappelijke-betekenis2022-05-09T22:30:00.000+00:00Star aanbod en stimulering van vraag stuwen huizen­prijzen in Nederland ophttps://esb.nu/esb/20070495/star-aanbod-en-stimulering-van-vraag-stuwen-huizenprijzen-in-nederland-opHuizenmarkten vertonen wereldwijd prijsstijgingen, maar de mate waarin verschilt aanzienlijk tussen landen, waarbij Nederland de afgelopen jaren aan de top staat. Is dat te verklaren uit de voor Nederland specifieke marktstructuur of omstandigheden? https://esb-external-prod.imgix.net/vjfE1osrwDfU65NEg2GaptF-mUY.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070495/star-aanbod-en-stimulering-van-vraag-stuwen-huizenprijzen-in-nederland-op2022-05-08T22:30:00.000+00:00Inzicht in administratieve kosten cruciaal voor passend zorgbeleidhttps://esb.nu/esb/20070396/inzicht-in-administratieve-kosten-cruciaal-voor-passend-zorgbeleidHet kabinet-Rutte IV wil de regeldruk voor zorgprofessionals aanpakken. Tegelijkertijd staat er beleid in de steigers, zoals passende zorg, dat gemakkelijk tot hogere administratieve kosten kan leiden. Het is de vraag in hoeverre de baten van het zorg­beleid opwegen tegen de extra administratieve kosten ervan. https://esb-external-prod.imgix.net/L-WvNFI2hINKpAUTuNM4OMO_r0Q.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070396/inzicht-in-administratieve-kosten-cruciaal-voor-passend-zorgbeleid2022-05-04T22:30:00.000+00:00Minder pensioenopbouw in bv directeuren-grootaandeelhouders https://esb.nu/kort/20070494/minder-pensioenopbouw-in-bv-directeuren-grootaandeelhoudersVanaf 2010 wordt de opbouw van vermogen voor pensioen en lijfrenten in besloten vennootschappen (bv’s) geregistreerd bij de belastingaangifte. Sindsdien zijn er twee wetten ingevoerd die de opbouw van pensioen en lijfrenten beperken. De afgenomen omvang van de pensioenopbouw en lijfrenten sindsdien suggereert dat de wetten effect sorteren.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070494/minder-pensioenopbouw-in-bv-directeuren-grootaandeelhouders2022-05-05T22:30:00.000+00:00Technologie en vergrijzing bepalend voor stijging uitgaven zorg https://esb.nu/kort/20070397/technologie-en-vergrijzing-bepalend-voor-stijging-uitgaven-zorgDe zorguitgaven stijgen de komende decennia sterk. In de ziekenhuiszorg komt dit vooral door de toenemende medische mogelijkheden; bij de ouderenzorg speelt de demografie een belangrijke rol.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070397/technologie-en-vergrijzing-bepalend-voor-stijging-uitgaven-zorg2022-05-04T22:30:00.000+00:00Luchtvervuiling dodelijkhttps://esb.nu/kort/20070204/luchtvervuiling-dodelijkEr blijk een direct verband te bestaan tussen de luchtkwaliteit en de hoeveelheid zelfmoorden. Concreet betekent dit dat een verhoging van de gemiddelde fijnstofconcentratie met 1 microgram in de VS jaarlijks leidt tot 150 meer zelfmoorden.https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070204/luchtvervuiling-dodelijk2022-05-08T22:30:00.000+00:00Liberalisering volkshuisvesting leidt tot minder woonkeuzevrijheid https://esb.nu/esb/20070295/liberalisering-volkshuisvesting-leidt-tot-minder-woonkeuzevrijheidSinds de jaren negentig is de traditionele volkshuisvesting in Nederland langzaam maar zeker ingeruild voor een liberaler woonbeleid. Wat betekent deze verandering voor de woonkeuze, de betaalbaarheid van het wonen, en de ­ongelijkheid?https://esb-external-prod.imgix.net/poQNrFKa6FRaHXoWzqpQpBHHo5Q.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070295/liberalisering-volkshuisvesting-leidt-tot-minder-woonkeuzevrijheid2022-05-03T22:30:00.000+00:00Volkshuisvesting als tegengif voor collectieve woningbezitobsessiehttps://esb.nu/esb/20070296/volkshuisvesting-als-tegengif-voor-collectieve-woningbezitobsessieWillen we de koopmarkt in rustiger vaarwater brengen, dan moeten we niet alleen de voordelen afschaffen voor huiseigenaren, maar ook moeten we ervoor zorgen dat huren weer een aantrekkelijk, betaalbaar, zeker en toegankelijk alternatief wordt. Dit vereist actieve investeringen in de volkshuisvesting.https://esb-external-prod.imgix.net/WWGRO9ZVfNxO803ZWgOf7XhVUas.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070296/volkshuisvesting-als-tegengif-voor-collectieve-woningbezitobsessie2022-05-03T22:30:00.000+00:00Ongelukkige zelfstandigenhttps://esb.nu/kort/20070100/ongelukkige-zelfstandigenEerdere onderzoeken vonden dat zelfstandigen gemiddeld een hogere werktevredenheid en welzijn hebben dan mensen in loondienst. Onder dit gemiddelde gaat echter een grote ongelijkheid schuil.https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20070100/ongelukkige-zelfstandigen2022-05-05T22:30:00.000+00:00nl2022 Economische Statistische Berichten2022-05-17T14:29:56.070+00:002022-05-16T22:30:00.000+00:00webmaster@esb.nuHome10