rss_2.0ESB - HomeDe RSS feed van esb.nuhttps://esb.nu/Slimme erfpachtinzet maakt belastingvoordelen voor woningeigenaren overbodighttps://esb.nu/esb/20072504/slimme-erfpachtinzet-maakt-belastingvoordelen-voor-woningeigenaren-overbodigNederland stimuleert het eigenwoningbezit al jaren fiscaal met aanzienlijke onevenwichtigheden in de economie als gevolg. Afbouw van de belastingvoordelen stuit echter op bezwaren van met name woningbezitters. Een voorstel voor een oplossing.https://esb-external-prod.imgix.net/Z9_YkJOf5G24Ndp3XNZJLvBQlJ8.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20072504/slimme-erfpachtinzet-maakt-belastingvoordelen-voor-woningeigenaren-overbodig2022-11-30T23:30:00.000+00:00Aantal binnenlandse verhuizingen daalt fors vanaf tweede helft 2021https://esb.nu/kort/20072695/aantal-binnenlandse-verhuizingen-daalt-fors-vanaf-tweede-helft-2021Na een periode van vele binnenlandse verhuizingen daalt het aantal verhuizingen sterk in de tweede helft van 2021 en de eerste helft van 2022. De afname is qua omvang vergelijkbaar met die bij de nasleep van de kredietcrisis van 2008. Vooral het aantal verhuizingen binnen gemeenten daalde hard.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20072695/aantal-binnenlandse-verhuizingen-daalt-fors-vanaf-tweede-helft-20212022-12-01T23:30:00.000+00:00Zo ontoegankelijk zijn koophuizen voor starters gewordenhttps://esb.nu/esb/20072503/zo-ontoegankelijk-zijn-koophuizen-voor-starters-gewordenJongvolwassenen klagen dat het door de gestegen huizenprijzen veel moeilijker is geworden om een starterswoning te kopen. Tegelijkertijd zijn de rentekosten van een hypotheek gedaald. Hoe ontoegankelijk is de woningmarkt nu echt voor deze groep? https://esb-external-prod.imgix.net/UimFKLTZvNz1aVSikoAf6CLl184.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20072503/zo-ontoegankelijk-zijn-koophuizen-voor-starters-geworden2022-11-28T23:30:00.000+00:00‘Behalve gelijk hebben, ook gelijk krijgen’https://esb.nu/esb/20072412/behalve-gelijk-hebben-ook-gelijk-krijgenFaculteiten economie en bedrijfskunde willen maatschappelijk meer betekenen. Maar hoe dan? Dat was de inzet van een boeiend ‘Impact Forum’ in Circl op de Zuidas op 26 oktober.https://esb-external-prod.imgix.net/Fi5l_t-E6XiKRuD0d1p6NsPpJpo.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20072412/behalve-gelijk-hebben-ook-gelijk-krijgen2022-11-29T23:30:00.000+00:00Kolonisatie Nederlands-Indië droeg sterk bij aan privaat vermogenhttps://esb.nu/esb/20072501/kolonisatie-nederlands-indie-droeg-sterk-bij-aan-privaat-vermogenTot diep in de twintigste eeuw is de verhouding van het private vermogen tot het nationale inkomen in Nederland een van de hoogste ter wereld, laten recent verzamelde data zien. De koloniale exploitatie van Nederlands-Indië droeg hier in belangrijke mate toe bij. https://esb-external-prod.imgix.net/oQym4iBvjNcScHTLeRVoGVpAiyQ.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20072501/kolonisatie-nederlands-indie-droeg-sterk-bij-aan-privaat-vermogen2022-11-23T23:30:00.000+00:00Mismatch in SDG-onderzoekhttps://esb.nu/kort/20072413/mismatch-in-sdg-onderzoekHet grootste deel van het onderzoek naar onderwerpen die samenhangen met de Sustainable Development Goals (SDG’s), vindt plaats in landen die op deze punten al goed scoren.https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20072413/mismatch-in-sdg-onderzoek2022-11-29T23:30:00.000+00:00De vermogensongelijkheid stijgt sinds de jaren tachtighttps://esb.nu/esb/20072502/de-vermogensongelijkheid-stijgt-sinds-de-jaren-tachtigPiketty laat zien dat de curve van de vermogensongelijkheid in veel ontwikkelde landen een U-vorm kent: de ongelijkheid daalt vanaf de negentiende eeuw, en neemt vanaf het eind van de twintigste eeuw weer toe. Met een nieuwe methode kan aangetoond worden dat dit ook in Nederland geldt. https://esb-external-prod.imgix.net/nQcVitcjRTDOWnYEALomkVAPovw.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20072502/de-vermogensongelijkheid-stijgt-sinds-de-jaren-tachtig2022-11-23T23:30:00.000+00:00Eigen betalingen langdurige zorg minder dan een tiende van kostenhttps://esb.nu/kort/20072408/eigen-betalingen-langdurige-zorg-minder-dan-een-tiende-van-kostenZorggebruikers ervaren de eigen bijdrage als hoog, concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ook in de langdurige zorg. Plaatsen we de eigen bijdrage echter in zijn context, dan zien we dat deze slechts een klein deel van de kosten van langdurige zorg dekt.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20072408/eigen-betalingen-langdurige-zorg-minder-dan-een-tiende-van-kosten2022-11-27T23:30:00.000+00:00Social profit canvas toont de sociale winst van de dorpsondersteunerhttps://esb.nu/esb/20072410/social-profit-canvas-toont-de-sociale-winst-van-de-dorpsondersteunerAls alternatief voor de maatschappelijke kosten-en-batenanalyse presenteerden Vermeulen en Vroomen vorig jaar in ESB het Social Profit Canvas. Dit canvas neemt de publieke waarde van interventies beter mee, stelden zij. Een toepassing op de dorpsondersteuner – een Gronings burgerinitiatief – illustreert de meerwaarde van het canvas.https://esb-external-prod.imgix.net/aq4DAXfRledqXdUprOlv_uHe5KU.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20072410/social-profit-canvas-toont-de-sociale-winst-van-de-dorpsondersteuner2022-11-27T23:30:00.000+00:00Méér hoogopgeleiden: méér organisatieadviseurs en accountantshttps://esb.nu/kort/20072405/meer-hoogopgeleiden-meer-organisatieadviseurs-en-accountantsNederland kent steeds meer hoogopgeleiden. In 1981 had nog 11,1 procent van de 15- tot 75-jarigen een hbo- of universitair diploma. Dit is sindsdien toegenomen tot 28,3 procent in 2013 en 35,5 procent in 2021.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20072405/meer-hoogopgeleiden-meer-organisatieadviseurs-en-accountants2022-11-22T23:30:00.000+00:00Terugkeer naar het Rijnlandse model dwingt ondernemingen behoedzaam te opererenhttps://esb.nu/esb/20072402/terugkeer-naar-het-rijnlandse-model-dwingt-ondernemingen-behoedzaam-te-opererenBeursgenoteerde ondernemingen, en met name multinationals, liggen in Nederland onder vuur. Het zijn de gevallen helden van de globalisering in een tijd waarin nationalisme en geopolitiek hoogtij vieren. Tegen deze achtergrond vinden nieuwe ideeën over corporate governance vaste grond onder de voeten van bestuurlijk en politiek Nederland. Wat legitiem is, verandert snel. Maar wat legitiem is in Nederland, is dat niet per se elders in de wereld. https://esb-external-prod.imgix.net/3W5Xm3XIwgQwzB_dkBkfoM8q59I.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20072402/terugkeer-naar-het-rijnlandse-model-dwingt-ondernemingen-behoedzaam-te-opereren2022-11-16T23:30:01.000+00:00Kinderloos doorhttps://esb.nu/kort/20072407/kinderloos-doorMensen die zich meer zorgen maken over klimaatverandering nemen minder vaak kinderen.https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20072407/kinderloos-door2022-11-23T23:30:00.000+00:00Het recyclen van matrassen is matig kosteneffectiefhttps://esb.nu/esb/20072500/het-recyclen-van-matrassen-is-matig-kosteneffectiefGebruikte matrassen worden steeds vaker gescheiden ingezameld en gerecycled, wat een lagere CO2-uitstoot kent. Toch lijkt dit niet altijd verstandig omdat het recyclen van matrassen relatief duur is.https://esb-external-prod.imgix.net/m2OKhOD4u3saM7EiNJ5FncUsWX0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20072500/het-recyclen-van-matrassen-is-matig-kosteneffectief2022-11-21T23:30:00.000+00:00ESB-klassiekers nu gratis te lezenhttps://esb.nu/esb/20072394/esb-klassiekersSinds kort is de website van ESB vrij toegankelijk, en dat geldt ook voor het archief sinds 1916. Veel van de oudere artikelen worden in 2022 nog altijd goed gelezen. Een bloemlezing.https://esb-external-prod.imgix.net/oq9VmUY3oM1Td-O1pAgpIeyfPks.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20072394/esb-klassiekers2022-11-14T23:30:00.000+00:00Leencapaciteit huurders blijft steeds verder achter bij huizenprijzenhttps://esb.nu/kort/20072499/leencapaciteit-huurders-blijft-steeds-verder-achter-bij-huizenprijzenDoor de sterk stijgende huizenprijzen zijn koopwoningen steeds onbereikbaarder geworden voor huurders. In 2020 kon de mediane huurder een hypotheek van maximaal 141.000 euro krijgen, terwijl de gemiddelde woningwaarde dat jaar 342.000 euro bedroeg.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20072499/leencapaciteit-huurders-blijft-steeds-verder-achter-bij-huizenprijzen2022-11-17T23:30:00.000+00:00Promotiebespreking: Harm Rienkshttps://esb.nu/esb/20072404/promotiebespreking-harm-rienksIn een goed functionerende democratie moeten burgers invloed hebben op het beleid door te stemmen. In de praktijk blijkt dat echter niet altijd het geval te zijn. Zo wijzen de dissertatieresultaten naar de verkiezingsopkomst, stemkeuze en het beleid in Nederlandse gemeenten uit.https://esb-external-prod.imgix.net/M2UJZ75mBUoqQqmll4wmz9wGTeo.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20072404/promotiebespreking-harm-rienks2022-11-20T23:30:00.000+00:00Domme thermostaathttps://esb.nu/kort/20072406/domme-thermostaatEen slimme thermostaat blijkt in de praktijk, anders dan in het lab, het energieverbruik niet te doen afnemen.https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20072406/domme-thermostaat2022-11-21T23:30:00.000+00:00Generatie-diversiteit in de raad van commissarissenhttps://esb.nu/esb/20072396/generatie-diversiteit-in-de-raad-van-commissarissenGebrek aan demografische diversiteit in de RvC betekent ook een gebrek aan diversiteit van standpunten. Er is tot op heden weinig onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van verschillende generaties in de bestuurskamer. Het vergroten van deze vorm van diversiteit zal leiden tot ­uiteenlopende standpunten, tot andere prioriteiten en tot een andere vorm van besluitvorming. https://esb-external-prod.imgix.net/3W5Xm3XIwgQwzB_dkBkfoM8q59I.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20072396/generatie-diversiteit-in-de-raad-van-commissarissen2022-11-15T23:30:00.000+00:00WW op historisch laag niveau, maar niet voor langhttps://esb.nu/kort/20072498/ww-op-historisch-laag-niveau-maar-niet-voor-langHet aantal WW-uitkeringen (Werkloosheidswet) bleef in augustus en september net boven de 150.000 steken. Dat is het laagste niveau sinds de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel in 2006. Gezien de slechtere economische vooruitzichten zal, naar verwachting, het aantal mensen in de WW echter weer gaan toenemen.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20072498/ww-op-historisch-laag-niveau-maar-niet-voor-lang2022-11-17T10:55:00.000+00:00Maatschappelijk georiënteerde commissarissen: aanwezigheid en impact https://esb.nu/esb/20072400/maatschappelijk-georienteerde-commissarissen-aanwezigheid-en-impactOndernemingen ondervinden steeds meer druk om het algemeen maatschappelijk belang in hun bedrijfsvoering mee te nemen. Welke rol speelt hierbij de raad van commissarissen? En meer in het bijzonder: in welke mate heeft de aanwezigheid van maatschappelijk georiënteerde commissarissen invloed op het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van ondernemingen?https://esb-external-prod.imgix.net/3W5Xm3XIwgQwzB_dkBkfoM8q59I.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20072400/maatschappelijk-georienteerde-commissarissen-aanwezigheid-en-impact2022-11-16T23:30:01.000+00:00Een permanent herstelfonds is de verkeerde afslaghttps://esb.nu/esb/20072398/een-permanent-herstelfonds-is-de-verkeerde-afslagDe Europese commissie wil het ­REPowerEU-programma, dat bedoeld is om onze energieafhankelijkheid van Rusland af te bouwen, financieren uit het coronaherstelfonds. Hierdoor dreigt het corona­herstelfonds een permanent karakter te krijgen. Dat scenario moeten we voorkomen, want een permanent fonds betekent een transferunie en dat is ‘de verkeerde afslag’.https://esb-external-prod.imgix.net/jjSfolwcekEP_-ZVai6vR6Vue3c.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20072398/een-permanent-herstelfonds-is-de-verkeerde-afslag2022-11-15T23:30:00.000+00:00nl2022 Economische Statistische Berichten2022-12-06T07:37:40.879+00:002022-12-01T23:30:00.000+00:00webmaster@esb.nuHome10