rss_2.0ESB - HomeDe RSS feed van esb.nuhttps://esb.nu/Om lokaal eigenaarschap van wind- en zonneparken af te dwingen is wet nodighttps://esb.nu/esb/20060895/om-lokaal-eigenaarschap-van-wind-en-zonneparken-af-te-dwingen-is-wet-nodigOm de Nederlandse duurzaamheidsambities te kunnen realiseren, is er volgens het Klimaatakkoord vijftig procent lokaal eigenaarschap van wind- en zonneparken nodig. Gedetailleerd projectonder­zoek geeft antwoord op de vraag hoe reëel dit streven eigenlijk is.https://esb-external-prod.imgix.net/j12KEUmxhjI_xil2-rDF_wUenus.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060895/om-lokaal-eigenaarschap-van-wind-en-zonneparken-af-te-dwingen-is-wet-nodig2020-09-24T04:00:00.000+00:00Particuliere verhuur vormt problematische oplossing voor structureel probleemhttps://esb.nu/esb/20060710/particuliere-verhuur-vormt-problematische-oplossing-voor-structureel-probleemLange tijd leek een toename van de particuliere verhuur gewenst om de woningmarkt beter te doen functioneren. Nu particuliere verhuur groeit, neemt de toegankelijkheid van de woningmarkt voor koopstarters echter af en worden particuliere verhuurders juist gezien als oorzaak van de woningmarktproblemen. Nieuw beleid helpt om de excessen op de markt te beperken.https://esb-external-prod.imgix.net/KYBBFDv7VsyePpbRsGPBNRqfKLU.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060710/particuliere-verhuur-vormt-problematische-oplossing-voor-structureel-probleem2020-09-17T04:00:00.000+00:00Uitgelicht: Minimumloon en productiviteithttps://esb.nu/kort/20060897/uitgelicht-minimumloon-en-productiviteitHet verhogen van het minimumloon vermindert de groei van de werkgelegenheid en de winstgevendheid van bedrijven, maar verhoogt daarentegen de productiviteit van de sector. Dit tonen Alexandre et al. aan met behulp van een Portugese dataset. Bedrijven in financiële moeilijkheden worden sterker geraakt dan gezonde bedrijven.https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20060897/uitgelicht-minimumloon-en-productiviteit2020-09-25T04:00:00.000+00:00Prijsgroei op Amsterdamse woningmarkt neemt snel afhttps://esb.nu/kort/20060804/prijsgroei-op-amsterdamse-woningmarkt-neemt-snel-afAmsterdam heeft een unieke positie binnen de Nederlandse woningmarkt. Dat zien we terug in het feit dat de Amsterdamse woningmarkt heviger en sneller reageert op economische ontwikkelingen dan elders. Bovendien worden ontwikkelingen in Amsterdam vaak later door de rest van de Nederlandse woningmarkt gevolgd.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20060804/prijsgroei-op-amsterdamse-woningmarkt-neemt-snel-af2020-09-16T04:00:00.000+00:00Nederland verloor tijdens de vorige crisis koppositie inkomensmobiliteit https://esb.nu/esb/20060709/nederland-verloor-tijdens-de-vorige-crisis-koppositie-inkomensmobiliteitRecent onderzoek laat zien dat de inkomensmobiliteit in Nederland de laatste jaren is gedaald. Kinderen overtreffen het inkomen van hun ouders minder vaak. Maar hoe verhoudt de Nederlandse situatie zich tot andere Europese landen en de VS?https://esb-external-prod.imgix.net/Ozu0J3PDB4pISJSQOcBdyySGOjw.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060709/nederland-verloor-tijdens-de-vorige-crisis-koppositie-inkomensmobiliteit2020-09-15T04:00:00.000+00:00Korte voedselketens dragen bij aan kringlooplandbouwhttps://esb.nu/esb/20060805/korte-voedselketens-dragen-bij-aan-kringlooplandbouwDe Nederlandse landbouw is sterk gericht op export, terwijl er ook veel voedsel geïmporteerd wordt. Ons huidige voedselsysteem stuit op ecologische en economische grenzen en er is een omslag naar kringlooplandbouw nodig. Kortere voedselketens helpen daarbij. https://esb-external-prod.imgix.net/8LaLlwXOyLLE5E0hmzCdh4jpyvw.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060805/korte-voedselketens-dragen-bij-aan-kringlooplandbouw2020-09-17T04:00:00.000+00:00Uitgelicht: Gender bias door nudginghttps://esb.nu/kort/20060712/uitgelicht-gender-bias-door-nudgingOm vrouwelijke studenten aan te moedigen om economie te studeren, is meer nodig dan het verstrekken van informatie over de studie. Dit blijkt uit een experiment van Pugatch en Schroeder, die mails verstuurden naar 2.000 studenten in de Verenigde Staten, waarin ze hen aanmoedigden om voor economie als hoofdvak te kiezen in het volgende studiejaar.https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20060712/uitgelicht-gender-bias-door-nudging2020-09-21T04:00:00.000+00:00Verstandig begrotingsbeleid vraagt om Zalmnorm en tekortregel https://esb.nu/esb/20060803/verstandig-begrotingsbeleid-vraagt-om-zalmnorm-en-tekortregelDe lage rente en inflatie, de coronacrisis en de aankomende verkiezingen leiden tot een discussie over de na te streven hoogte van de overheidsschuldquote. In een recente in ESB gepubliceerde enquête gaven veel collega’s aan dat de schuld probleemloos kon verdubbelen. Maar is dat wel verstandig?https://esb-external-prod.imgix.net/JumhRS0hnFeMXyJUKI2urcyiAns.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060803/verstandig-begrotingsbeleid-vraagt-om-zalmnorm-en-tekortregel2020-09-13T16:00:00.000+00:00Een beter Pensioenakkoord met risicodeling via premieshttps://esb.nu/esb/20060802/een-beter-pensioenakkoord-met-risicodeling-via-premiesIn het Pensioenakkoord komen beleggingsrisico’s louter voor rekening van de koopkracht in de pensioenfase van de levensloop, omdat alleen de pensioenen worden aangepast en niet de premies. Met een bredere risicotoedeling over de gehele levensloop, inclusief variabele premies, zijn alle generaties beter af. https://esb-external-prod.imgix.net/KIUQhdn6D0FMw4kUh6Ru_5KktNI.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060802/een-beter-pensioenakkoord-met-risicodeling-via-premies2020-09-11T04:00:00.000+00:00Uitgelicht: Loonongelijkheidhttps://esb.nu/kort/20060806/uitgelicht-loonongelijkheidDe ongelijkheid tussen lonen bij bedrijven binnen dezelfde sector stijgt. Cortes en Tschopp constateren dat de toenemende concentratie van productie in de maakindustrie hierbij een rol speelt. https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20060806/uitgelicht-loonongelijkheid2020-09-18T04:00:00.000+00:00Zorgverzekeringswet helpt om zorguitgaven in toom te houdenhttps://esb.nu/esb/20060800/zorgverzekeringswet-helpt-om-zorguitgaven-in-toom-te-houdenOm de zorg kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden introduceerde de Zorgverzekeringswet in 2006 concurrentie in het zorgstelsel, onder andere via de centrale rol van zorgverzekeraars. Een vergelijking met andere Europese landen laat zien dat dat goed heeft uitgepakt.https://esb-external-prod.imgix.net/zKUV8npMKPTWRjArM85gHYjuu5I.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060800/zorgverzekeringswet-helpt-om-zorguitgaven-in-toom-te-houden2020-09-10T04:00:00.000+00:00Promotiebespreking: Marije Louissehttps://esb.nu/kort/20060708/promotiebespreking-marije-louisse“Met de coronacrisis in volle gang staat de financiële sector opnieuw onder druk. Met mijn onderzoek beoog ik om bij te dragen aan een robuust institutioneel en regulatoir kader voor de bankensector, zodat banken aan deze en toekomstige crises het hoofd kunnen bieden.”https://esb-external-prod.imgix.net/VHFcCzPNEjN8e5NgyOMqeSK4oME.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20060708/promotiebespreking-marije-louisse2020-09-14T04:00:00.000+00:00Anticyclische WW is een goed ideehttps://esb.nu/esb/20060700/anticyclische-ww-is-een-goed-ideeDe Nederlandse economie is relatief volatiel, wat vraagt om sociale bescherming en een (automatische) stabilisatie van de economie. In de Verenigde Staten en Canada wordt, als de werkloosheid hoog oploopt, de maximale duur van de werkloosheidsuitkering verlengd zodat de werkloosheidswetten extra bescherming bieden in slechte tijden. Nederland zou dit ook kunnen overwegen. https://esb-external-prod.imgix.net/wFYjfVfjaJfJvB22S7UWCklHqU4.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060700/anticyclische-ww-is-een-goed-idee2020-09-08T04:00:00.000+00:00Inkomensdata van zzp’ers zijn inconsistenthttps://esb.nu/esb/20060702/inkomensdata-van-zzpers-zijn-inconsistentGegevens over het totaalinkomen, de arbeidsduur en uurtarieven van zzp’ers zijn onderling inconsistent. Hierdoor is het onduidelijk hoeveel zij werken en verdienen – en dus ook hoe groot de schade als gevolg van de lockdown is. Hoe zijn deze inconsistenties te verklaren, en hoe ziet de werkelijke situatie van zzp’ers er waarschijnlijk uit? https://esb-external-prod.imgix.net/5Z9CzzvjEaIAe5eltQDYH1sPZJ8.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060702/inkomensdata-van-zzpers-zijn-inconsistent2020-09-09T04:00:00.000+00:00Beroepen met complexe vaardigheden minst geraakt door de coronacrisis https://esb.nu/esb/20060701/beroepen-met-complexe-vaardigheden-minst-geraakt-door-de-coronacrisisAls gevolg van de lockdown om de verspreiding van het corona­virus te beperken, is de economie hard geraakt en loopt de werkloosheid op. Welke beroepen zijn het meest getroffen door de crisis, en wat zegt dit over de te verwachten arbeidsmarkt­perspectieven voor deze beroepen?https://esb-external-prod.imgix.net/zEKegsalZrQKCH9yWaRC10jxfAY.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060701/beroepen-met-complexe-vaardigheden-minst-geraakt-door-de-coronacrisis2020-09-08T04:00:00.000+00:00Europese werkloosheid blijft laag ondanks flinke economische krimphttps://esb.nu/esb/20060798/europese-werkloosheid-blijft-laag-ondanks-flinke-economische-krimpTerwijl de Europese economie met vijftien procent gekrompen is in het tweede kwartaal van dit jaar, is de werkloosheid – tegen de verwachtingen in, en ook anders dan in de Verenigde Staten – slechts met 0,4 procentpunt opgelopen. Een puzzel.https://esb-external-prod.imgix.net/m3v3v4Vx_HrB9DsHhq2-xcXxkxI.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060798/europese-werkloosheid-blijft-laag-ondanks-flinke-economische-krimp2020-09-07T04:00:00.000+00:00Uitgelicht: Mantelzorghttps://esb.nu/kort/20060711/mantelzorgHet bieden van mantelzorg valt velen mentaal en fysiek zwaar. Hoe groot die effecten zijn, hangt vooral af van persoonlijke omstandigheden, vinden Bom en Stöckel in een vergelijking via enquêtedata tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20060711/mantelzorg2020-09-16T04:00:00.000+00:00Dure huizen maar geen zeepbel in Amsterdam https://esb.nu/esb/20060698/dure-huizen-maar-geen-zeepbel-in-amsterdamAmsterdamse woningen zijn duur – daar is iedereen het over eens. Vanaf 2013 zijn de prijzen ieder jaar flink gestegen. Zelfs voor middeninkomens is wonen in de stad niet meer betaalbaar. Maar zijn de koopwoningen in Amsterdam ook nog te duur als ze vergeleken worden met hun fundamentele waarde? https://esb-external-prod.imgix.net/kLzWHJKMCqih0MN94WAUZiEbjQE.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060698/dure-huizen-maar-geen-zeepbel-in-amsterdam2020-09-03T04:00:00.000+00:00Het gaat hartstikke goed op de arbeidsmarkthttps://esb.nu/esb/20060799/het-gaat-hartstikke-goed-op-de-arbeidsmarktDat er een themanummer over de effecten van corona op de arbeidsmarkt moest komen, was al direct bij het begin van de coronacrisis duidelijk. De invulling van dat themanummer en vooral de toonzetting ervan waren dat echter niet.https://esb-external-prod.imgix.net/l8mTQqzIgwtn1bi-RURSt62mO3s.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060799/het-gaat-hartstikke-goed-op-de-arbeidsmarkt2020-09-07T06:14:03.000+00:00Belegger accepteert meer risico en lager rendement voor duurzame belegging https://esb.nu/esb/20060697/belegger-accepteert-meer-risico-en-lager-rendement-voor-duurzame-beleggingDe maatschappelijke roep om duurzaam te beleggen wordt steeds luider. In hoeverre heeft het aspect duurzaamheid effect op de risico- en rendementsvoorkeuren van de particuliere belegger? Een analyse aan de hand van digitale experimenten.https://esb-external-prod.imgix.net/8tUIZZfA8xvpn0jww9s2CDEY-KA.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060697/belegger-accepteert-meer-risico-en-lager-rendement-voor-duurzame-belegging2020-09-01T04:00:00.000+00:00Op de campus als het kan, online als het moethttps://esb.nu/esb/20060699/op-de-campus-als-het-kan-online-als-het-moetHet nieuwe collegejaar is begonnen. Voor de zomer werkten universiteiten grotendeels digitaal en werden promoties veelal uitgesteld. Wat zijn de plannen voor het nieuwe semester? Stagiair ­Tijmen Stuart zocht het uit op zijn laatste werkdag bij ESB. Een verslag.https://esb-external-prod.imgix.net/tT6lCLTcxRQlMtSNYHmt8b0kUN4.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060699/op-de-campus-als-het-kan-online-als-het-moet2020-09-04T04:00:00.000+00:00nl2020 Economische Statistische Berichten2020-09-27T20:22:23.378+00:002020-09-01T04:00:00.000+00:00webmaster@esb.nuHome10